Tag:

Licencje

Wypowiadalność umowy licencyjnej: ochrona twórcy czy wręcz przeciwnie?

W prawie autorskim strony umowy, zawartej np. na 15 lat, nie mogą mieć pewności, że nie wygaśnie ona przed upływem tego terminu.

ZUS chce składki od licencji na program komputerowy dla pracownika

Licencja oprogramowania nie jest artykułem, przedmiotem lub usługą, dlatego nie może zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Licencje open source. Jak z nich korzystać i jak je zabezpieczyć?

Nie każdy kod źródłowy, który został ulokowany w publicznym miejscu uprawnia do dowolnego z niego korzystania. Opublikowany i rozpowszechniony utwór jest nadal chroniony, a decydowanie o tym jak można go wykorzystać stanowi co do zasady uprawnienie autora lub właściciela majątkowych praw autorskich.

Kiedy rozliczyć VAT od udzielenia licencji

Jeżeli udzielenie licencji polega jedynie na jej dostarczeniu oraz wdrożeniu i ze świadczeniem tym nie wiążą się żadne dodatkowe czynności cykliczne, to obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych z chwilą wykonania usługi.

Licencja end user jako wartość niematerialna i prawna

Przedsiębiorca, który nabył prawo do korzystania z programu komputerowego może je amortyzować.

Jak skutecznie zarządzać własnością intelektualną w firmie?

Rozbudowa i umiejętne zarządzanie portfelem praw własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i rentowności firmy. Do realizacji tego celu niezbędna jest znajomość zawierania umów, na mocy których prawa te mogą zostać sprzedane lub wykorzystywane przez inne osoby w zamian za wynagrodzenie.

Skutki podatkowe nabycia licencji end-user od podmiotów zagranicznych

Stosownie do prezentowanego stanowiska organów podatkowych, wynagrodzenie za nabycie licencji użytkownika końcowego nie mieści się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a tym samym nie podlega w Polsce opodatkowaniu 20 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tzw. podatkiem u źródła.

Czy opłata za najem roweru jest należnością licencyjną

Wynajem dwóch kółek za granicą przez pracownika przebywającego w delegacji może skutkować koniecznością rozliczenia podatku u źródła przez pracodawcę.

CIT: jak rozliczyć zakup licencji i autorskich praw majątkowych

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić prowadzenie biznesu bez firmowej strony WWW. Wielu przedsiębiorców ma jednak wątpliwości, w jaki sposób zakwalifikować wydatki poniesione na jej utworzenie i serwisowanie.

Urząd skarbowy będzie kontrolował największe firmy

Transakcje z powiązanymi firmami są podejrzane dla fiskusa. Szczególnie gdy przeprowadza je duża spółka.