Tag:

Już Obowiązują

Powiązane

Akty Prawne

Już obowiązują: 10 czerwca 2023

11 CZERWCA • rozporządzenie ministra zdrowia z 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (DzU z 10 maja 2023 r., poz. 886)