Tag:

Zezwolenia

Powiązane

Akty Prawne

Jerzy Kowalski: Jaka cena akceptacji

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wydawałoby się, że ta popularna sentencja jasno i precyzyjnie wszystko wyjaśnia. Jednak to tylko złudzenie i po prostu trwanie w mylnym przekonaniu. Czy akceptacja przez uprawnione podmioty funkcjonowania sklepu monopolowego w budynku wielorodzinnym rzeczywiście buduje społeczną zgodę?

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym

Przedsiębiorca planujący sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym musi uzyskać formalną zgodę mieszkańców. Sprzeciw będzie w tym przypadku oznaczał formalną przeszkodę w uzyskaniu zezwolenia od organów gminy.

Defibrylator za opłaty alkoholowe

Czy miasto może zakupić z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi (w tym z opłat pochodzących z tzw. „małpek”) defibrylator? W gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych ujęto m.in. zadania związane z działalności edukacyjną i profilaktyczną w zakresie pomocy osobom w stanie zagrażającym zdrowiu czy życiu – pyta radny.

Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca

W połowie roku ruszy zapowiada od dłuższego czasu elektroniczna kontrola zezwoleń dla przewoźników zagranicznych.

Koszty rosną, stawki spadają, a zezwoleń nie będzie

Polscy przewoźnicy skazani są na nierówną walką o europejskie zlecenia z przewoźnikami ukraińskimi. Holendrzy i Niemcy zakładają firmy transportowe na Ukrainie.

Cofnięcie decyzji na sprzedaż alkoholu

Nawet jednorazowy przypadek złamania zasad sprzedaży napojów alkoholowych, zobowiązuje organ do cofnięcia wydanego zezwolenia na ich sprzedaż.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż trunków

Przedsiębiorca nie wpłacił terminowo opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Czy w tej sytuacji wójt musi wydać decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia? Po pierwsze jest to tylko decyzja deklaratywna, po drugie z punktu widzenia interesów gminy to potencjalna strata, bo przedsiębiorca może zapłacić, gdy odzyska płynność finansową – pyta radna.

Ministerstwo Infrastruktury proponuje zezwolenia dla przewoźników ukraińskich

W nowelizowanej ustawie o transporcie drogowym rząd zamierza także doprecyzować rolę pośredników i ukrócić łańcuszek zleceniodawców w transporcie drogowym.

Pies niczym broń palna lub nóż

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia. Warto też pamiętać, że w ocenie karnistów pies może zostać uznany za niebezpieczny przedmiot, zwłaszcza jeśli obrażenia, do jakich może doprowadzić jego atak, są podobne w skutkach do użycia broni palnej lub noża.

Przewoźnicy zablokują terminale samochodowe z Ukrainą

Polscy przewoźnicy zapowiadają blokadę trzech terminali na granicy z Ukrainą. Domagają się udrożnienia granicy i pracy.