Tag: Uchwały

Powiązane

Akty Prawne

Nie dla psa miejska plaża? RPO: to wbrew przepisom

Rada gminy nie może zakazać wprowadzania zwierząt domowych na określone tereny - przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do burmistrza Środy Wielkopolskiej, w której zakazano wchodzenia z psami na miejską plażę przy jeziorze.

Regulamin cmentarza nie może zastępować przepisów o chowaniu zmarłych

Prawo do pochówku reguluje ustawa, a nie regulamin cmentarza rady gminy.

Osoba powiązana z organizacją pozarządową nie może oceniać jej oferty

Wójt jest zobowiązany do odsunięcia od prac komisji konkursowej osobę, która mogłaby być stronnicza.

Uchwały rady narodowej nie można skarżyć się do sądu

Ustawa o samorządzie gminnym nie stwarza podstawy do wnoszenia do sądu administracyjnego skarg na uchwały rad narodowych –przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Akt prawa lokalnego, czyli sztuka pisania uchwał

Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa – radni tworzący lokalne prawo wprost nienawidzą takiej opinii organu nadzorczego. To znaczy, że ich praca idzie na marne, uchwałę trzeba napisać od nowa i jeszcze raz głosować.

Opłaty za śmieci dokładnie określone w ustawie

Zróżnicowanie opłat za odbiór odpadów może nastąpić tylko na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

Rada gminy może ustanawiać odznaki honorowe

Rada gminy może ustanawiać odznaki honorowe, ?ale ich wzór za każdym razem musi być zatwierdzony ?przez prezydenta RP.

Oddziały związków zawodowych a opinia uchwały

Związkowcy zarzucili miastu, że nie skonsultowało projektu uchwały ?o likwidacji szkoły z ich centralą, a więc naruszyło prawo. Sąd był innego zdania.

Radni muszą dokładnie określić, ile będzie wynosić nagroda finansowa ?dla sportowców

Radni muszą dokładnie określić, ile będzie wynosić nagroda finansowa?dla sportowców.

Uchwała choćby bez jednego ?z elementów zawartych ?w ustawie jest niezgodna z prawem

Pominięcie w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy choćby jednego ?z elementów zawartych ?w ustawie może oznaczać, ?że jest on niezgodny z prawem.