Tag: Uchwały

Powiązane

Akty Prawne

Nie można było wymagać dodatkowych dokumentów

Przedsiębiorstwo dostarczające wodę nie może uzależniać zawarcia z nim umowy od warunków nieprzewidzianych w ustawie.

Od sołtysa można wymagać posiadania konta w banku

Rada gminy miała prawo uregulować w uchwale, która dieta ma pierwszeństwo w wypłacie w przypadku zbiegu diety sołtysa i radnego. Mogła też określić sposób jej wypłaty.

Po przyjęciu uwag prawo nie nakazuje ponownego opiniowania

Rada nie musi znów przedstawiać projektu regulaminu dostarczania wody sporządzonego po negatywnej opinii.

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.

Kto może „otworzyć” plan miejscowy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) są aktami prawa miejscowego, które budzą duże zainteresowanie mieszkańców gmin.

Sąd: pies w mieście nie musi być na smyczy ani w kagańcu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność przepisów uchwały Rady Miasta w Sopocie, który nakazuje wyprowadzanie psów na uwięzi albo w kagańcu.

Sąd: nie każdy roczny okres odnosi się do kalendarza

Uchwała rady gminy nie może zmieniać ustawowego pojęcia okresu pobierania opłat.

Kolejna uchwała anty-LGBT do kosza. Sąd uznał, że dyskryminowała

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie unieważnił uchwałę Rady Gminy Niebylec „o przeciwdziałaniu ideologii LGBT”. W ocenie sądu, uchwała stanowi dyskryminującą ingerencję m.in. w poszanowanie godności jednostki oraz prawo do poszanowania życia prywatnego.

Na uchwały i zarządzenia gminy można składać skargi

Nie można zaskarżyć uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli w kwestii zgodności tej uchwały z prawem orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

Dodatkowe metry do pokonania pieszo nie dają legitymacji skargowej

Mieszkaniec nie zaskarży uchwały, z której wynika m.in. nowa lokalizacja przystanku tramwajowego.