Opinia o sprzedaży alkoholu musi mieć podstawę prawną

Stwierdzenie przez sąd administracyjny nieważności uchwał nie oznacza, że odpadła norma kompetencyjna do działania organu.

Publikacja: 17.04.2024 04:30

Nowy rząd wypracował nadwyżkę w budżecie państwa

Nowy rząd wypracował nadwyżkę w budżecie państwa

Foto: Adobe Stock

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wydała postanowienie, w którym pozytywnie zaopiniowała wniosek firmy w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Na postanowienie to złożyła sprzeciw prokuratura okręgowa, twierdząc, że postanowienie zostało wydane bez podstawy prawnej, czyli na podstawie nieistniejących uchwał rady gminy: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Prokuratura wyjaśniła, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokami z listopada i grudnia 2021 r. uznał te uchwały za nieważne. Ponieważ orzeczenie sądu o nieważności uchwały wywiera skutek wsteczny, to – zdaniem prokuratury – należy uznać, że 29 czerwca 2021 r., czyli w dniu wydania postanowienia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, nie istniała w obiegu prawnym uchwała rady gminy, na podstawie której mogłaby być wydana przedmiotowa opinia gminnej komisji.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie