Akty prawne

Obowiązują od 29 grudnia 2017

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. (DzU z 14 grudnia 2017 r., poz. 2338)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (DzU z 14 grudnia 2017 r., poz. 2339)

- ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 grudnia 2017 r., poz. 2400)

- rozporządzenie ministra środowiska z 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2443)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018 (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2448)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (DzU z 28 grudnia 2017 r., poz. 2456)

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL