fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 28 czerwca 2017

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1135)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1140)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin - z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wejdzie w życie 14 września (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1141)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1142)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1143)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1144)

- rozporządzenie ministra środowiska z 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045) (DzU z 13 czerwca 2017 r., poz. 1145)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentów finansowych (DzU z 20 czerwca 2017 r., poz. 1172)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (DzU z 27 czerwca 2017 r., poz. 1251)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA