fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 6 czerwca 2017

- art. 2 ustawy z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 maja 2017 r., poz. 992)
- ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (DzU z 22 maja 2017 r., poz. 993)
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego (DzU z 22 maja 2017 r., poz. 995)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 5 czerwca 2017 r., poz. 1082)
- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 5 czerwca 2017 r., poz. 1083)
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady do spraw Repatriacji (DzU z 5 czerwca 2017 r., poz. 1085)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (DzU z 5 czerwca 2017 r., poz. 1087)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (DzU z 5 czerwca 2017 r., poz. 1088)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA