fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 marca 2020 r.

• § 1 pkt 1 rozporządzenie ministra zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU z 24 marca 2020 r., poz. 522)
• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU z 26 marca 2020 r., poz. 534)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (DzU z 26 marca 2020 r., poz. 535)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (DzU z 26 marca 2020 r., poz. 536)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA