Polski Ład 2.0: nowe grupy zapłacą składki od przychodów

Od 1 lipca prokurenci, a po 1 stycznia 2023 r. także komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych będą uiszczać daninę zdrowotną.

Publikacja: 06.07.2022 07:31

Polski Ład 2.0: nowe grupy zapłacą składki od przychodów

Foto: Adobe Stock

Obszerna nowelizacja obowiązująca od 1 lipca, która przewiduje obniżenie PIT z 17 do 12 proc., wprowadza też sporo zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym.

Wątpliwości rozstrzygną sądy

Zgodnie z nowelizacją art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, od 1 lipca z przepisów tych jasno wynika, że obok członków zarządów spółek, obowiązkiem opłacenia składek od przychodu zostają objęci także prokurenci.

W ten sposób ustawodawca rozstrzyga dotychczasowy spór. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów, prezentując zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, informowali przedsiębiorców, że przychody prokurentów nie są objęte 9-proc. składką na ubezpieczenie zdrowotne. W tym samym czasie przedstawiciele ZUS przyjmowali, że prokurenci taki obowiązek mają.

Pytanie, jakie skutki ma nowelizacja przepisów dla kilku tysięcy prokurentów. Część z nich opłaciła składki na ubezpieczenie zdrowotne po 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wytycznymi ZUS.

Inni, zgodnie ze wskazówkami resortu finansów, tego nie zrobili. Czy ZUS będzie dochodził od nich zapłaty?

Być może zmianę przepisów należy rozumieć w ten sposób, że dotychczas nie było obowiązku ubezpieczenia po stronie prokurentów, i ci, którzy zapłacili składki na NFZ, będą mogli teraz domagać się ich zwrotu. Ostatecznie rozstrzygnięciem tych wątpliwości mają się zająć sądy powszechne.

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0: Łatwiej obliczyć PIT, ale nadal są wątpliwości

Usuwanie luk

Z kolei od nowego roku w myśl nowego przepisu zawartego w art. 8 ust. 6 pkt 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pełne składki do ZUS i NFZ zapłacą komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych.

Zmiana ta to odpowiedź ustawodawcy na działania przedsiębiorców przekształcających swoją działalność w spółki komandytowo-akcyjne, by uniknąć zapłaty podwyższonej od stycznia składki zdrowotnej.

Wpis do rejestru

Zgodnie z art. 29 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera ważne dla komplementariuszy przepisy przejściowe, dla komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie tego przepisu, albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem wejścia w życie przepisu. Oznacza to, że przedsiębiorcy nabywający lub rejestrujący takie spółki między 1 lipca 2022 r. a 1 stycznia 2023 r. muszą się liczyć z tym, że obowiązek ubezpieczenia obejmie ich wcześniej.

Andrzej Radzisław

radca prawny, partner w kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy

Zmiany w przepisach o zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu dotyczą wybranych grup ubezpieczonych. Pytanie, jaki mają charakter. Gdyby uznać, że objęcie prokurentów składką zdrowotną od 1 lipca stanowi wprowadzenie nowej normy prawnej, to osoby, które zapłaciły składki na to ubezpieczenie od swoich przychodów za ostatnie pół roku, powinny zastanowić się nad złożeniem wniosku o zwrot tych pieniędzy. A mogą to być niemałe pieniądze, biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia tego roku składka zdrowotna nie podlega zmniejszeniu o zapłacony podatek dochodowy i wynosi pełne 9 proc. przychodu.

Raczej nie można się spodziewać, że NFZ zwróci te pieniądze.

Z pewnością znajdą się osoby, które sprawdzą przed sądem, jak należy rozumieć nowe przepisy i dokładnie od kiedy prokurenci zostali objęci nowymi obowiązkami.

Obszerna nowelizacja obowiązująca od 1 lipca, która przewiduje obniżenie PIT z 17 do 12 proc., wprowadza też sporo zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym.

Wątpliwości rozstrzygną sądy

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?