Minister finansów przedłużył o trzy miesiące terminy składania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych wynikające z ustawy o rachunkowości. Dla jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (np. spółek giełdowych) termin został przesunięty o dwa miesiące. Tak wynika z rozporządzenia ministra finansów wydanego na podstawie ustawy antykryzysowej.

– Większość spółek zdążyła już sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r., ponieważ rozporządzenie ministra finansów zostało opublikowane w ostatnim dniu terminu. Ci jednak, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, mają czas do końca czerwca. Natomiast termin zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. został przedłużony do końca września. Sprawozdania należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego do 15 października – mówi Paweł Szumowski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Czytaj także:

Koronawirus: minister sam przesunie terminy na złożenie sprawozdań finansowych

Spółki podlegające nadzorowi KNF mają czas na sporządzenie sprawozdania do końca maja, a na zatwierdzenie – do końca lipca. Te same terminy odnoszą się do skonsolidowanych sprawozdań finansowych składanych przez grupy kapitałowe.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o rachunkowości spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca. Powinno ono następnie zostać zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca. Następnie powinno zostać złożone do KRS (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości) w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Rozporządzenie przesuwa również termin składania sprawozdań finansowych przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe), które składają sprawozdania finansowe do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (a nie do KRS).

– Te podmioty również skorzystają z przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego do końca czerwca i zatwierdzenia go do końca września. Muszą je następnie złożyć do szefa KAS w ciągu dziesięciu dni od daty zatwierdzenia – mówi Paweł Szumowski.

Więcej czasu zyskali też podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy prowadzą pełną księgowość (księgi rachunkowe). Przypomnijmy, że mają oni obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do szefa KAS w terminie zeznania podatkowego, czyli do końca kwietnia. Minister finansów w rozporządzeniu przedłużył jednak ten termin do 31 lipca 2020 r.

Przedłużono też terminy sprawozdań (o których mowa w ustawie o finansach publicznych) dla jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe terminy dotyczą tylko okresu epidemii. Zgodnie z rozporządzeniem przepisy te mają zastosowanie do sprawozdań za 2019 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 31 marca 2020 r. (DzU z 31 marca, poz. 570 ).