We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Przewiduje on szczególne rozwiązania, w tym podatkowe, dla firm inwestujących w najem nieruchomości mieszkalnych, tzw. F.I.N.N. Są one wzorowane na podmiotach typu REIT funkcjonujących w wielu państwach Unii Europejskiej.

Czytaj także: Na najmie mieszkania zarobisz mniej

W projekcie ustawy przedstawiono warunki, jakie musi spełniać spółka, aby uzyskać status F.I.N.N.

Przede wszystkim musi to być spółka akcyjna, której głównym zadaniem będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych.

F.I.N.N. będzie mogła sama nabywać nieruchomości mieszkalne i je wynajmować albo mieć udziały w spółkach zależnych, które bezpośrednio świadczyć będą usługi wynajmu takich nieruchomości. Status F.I.N.N. będzie mogła nabyć wyłącznie spółka, która posiada siedzibę i zarząd w Polsce. Wszystkie akcje takiej spółki muszą być na okaziciela, nie może ona również emitować akcji uprzywilejowanych.

Spółka F.I.N.N. musi być zawiązana na czas nieoznaczony i mieć kapitał zakładowy co najmniej 50 mln zł. Musi uzyskiwać przychody z najmu co najmniej pięciu nieruchomości mieszkalnych (stanowiących jej własność lub własność spółki zależnej). Ma regularnie wypłacać dywidendę akcjonariuszom w wysokości zależnej od przychodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości mieszkalnych lub ich zbycia.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu