Tag: Inwestowanie

Powiązane

Bankowość

Ciężki początek roku dla TFI i inwestorów. Odpływ z funduszy trwa

W styczniu przez rynek funduszy przeszła kolejna fala umorzeń i to zapewne nie koniec niechęci klientów do funduszy. Nadal za największą część umorzeń odpowiadają produkty dłużne, choć niektóre z nich mają już spory potencjał do zarabiania w kolejnych miesiącach.

Potężny zryw inwestycji. Polskie PKB wciąż rośnie

Realna wartość inwestycji w polskiej gospodarce w IV kwartale 2021 r. zwiększyła się o niemal 12 proc. rok do roku, najbardziej od początku 2015 r. Dodało to aż 2,5 pkt proc. – najwięcej od siedmiu lat - do wzrostu PKB, który sięgnął 7,3 proc. rok do roku.

W co warto inwestować pieniądze na wypadek wojny Rosji z Ukrainą

Ukraina uważana jest za „spichlerz Europy", a inwazja na ten kraj uderzyłaby w łańcuchy dostaw, co wywindowałoby ceny surowców rolnych.

Sąd: Budowa godziłaby w interes społeczny

Inwestycja wyłączałaby możliwość eksploatacji złoża surowców geologicznych w przyszłości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny Warszawie.

Polski Ład a rynek nieruchomości: co się zmieni w 2022 roku?

Z początkiem nowego roku wchodzą w życie liczne nowości i zmiany prawne wprowadzane programem Polski Ład. Niektóre z nich adresowane są bezpośrednio do firm działających na rynku nieruchomości a wiele innych, pomimo „uniwersalnego" charakteru, bezpośrednio lub pośrednio wpływa na ich sytuację.

Czy można wycofać się z inwestycji joint venture?

Ograniczenia wyjścia z inwestycji mogą co do zasady przyjąć dowolną formę, przy założeniu że nie będą one nadmiernie i irracjonalnie restrykcyjne dla inwestorów i nie będą całkowicie uniemożliwiały im wyjścia ze spółki joint venture. Inwestorzy powinni ocenić czy takie ograniczenia powinny zostać wprowadzone w umowie/statucie spółki czy w osobnym kontrakcie między stronami.

Ryzyko głębszej korekty na giełdzie. Jak się na nią przygotować

Posiadacze akcji muszą się liczyć z tym, że w końcówce roku może być trudniej o zyski niż w poprzednich kwartałach. Jak się na to przygotować?

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.

Krzysztof Krawczyk: Zachęcaliśmy, by nie wpaść w marazm zarządzania kryzysowego

- Zeszły rok był trudny pod kątem inwestycji. Wiele procesów zostało zatrzymanych. Już w tym roku zainwestowaliśmy więcej środków niż w roku przed pandemią. To syndrom odbicia po roku covidowym - mówi Krzysztof Krawczyk, Partner w CVC Capital Partners.