Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało wytyczne w sprawie pożyczki z urzędu pracy dla prowadzących działalność gospodarczą. Wskazówki zostały wydane na wniosek rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

Rzecznik m.in. zapytał o to, czy osoba, która zawiesiła działalność np. w grudniu 2019 r. i odwiesiła ją dopiero w kwietniu 2020 r. ma prawo do pożyczki.

Czytaj też: Koronawirus: obowiązki przedsiębiorcy po otrzymaniu pożyczki z Funduszu Pracy

Resort rodziny w odpowiedzi wskazał, że pożyczka może być udzielona tym przedsiębiorcom, którzy aktywnie prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy zawiesili w marcu 2020 r. prowadzoną uprzednio działalność, po jej odwieszeniu mogą ubiegać się o pożyczkę.

Kolejne pytania rzecznika dotyczyły możliwości uzyskania pożyczki przez osobę, która ma prawo do emerytury i prowadzi działalność oraz wspólników spółki cywilnej. Ministerstwo potwierdziło, że w obu przypadkach takie osoby mają prawo do pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Ostatnie pytanie dotyczyło korzystania ze zwolnienia chorobowego, w czasie trzymiesięcznego okresu obowiązkowego prowadzenia działalności po uzyskaniu pożyczki. Zdaniem resortu nie ma to wpływu na prawo do jej umorzenia, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca nie zawiesi w tym czasie działalności.