Zwrócił się do ministrów: finansów, funduszy i polityki regionalnej, szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz prezes ZUS o podjęcie działań zmierzających do przyznawania przedsiębiorcom z sektora MŚP ulg w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych. Od 15 października 2020 r. trwa blokada działalności gospodarczej, dotykająca wielu firm. Przygotowane przez rząd rekompensaty nie obejmują wszystkich zamkniętych przez rząd przedsiębiorstw. Propozycje rzecznika MŚP, aby tzw. tarcze objęły wsparciem wszystkie firmy, których obroty w okresie blokady spadły o 70–90 proc., nie zostały dotychczas przyjęte. Wielu mikro-, małych i średnich przedsiębiorców pozbawionych przychodów, a nieujętych w tzw. tarczach nadal musi wypełniać obowiązki publicznoprawne: płacić ZUS za siebie i pracowników, podatki od nieruchomości oraz inne zobowiązania wobec państwa.

W tej chwili jedyną drogą uratowania firm, które z powodu wprowadzonych obostrzeń nie mają możliwości wypełniania tych obowiązków i są narażone na egzekucje administracyjne, jest składanie wniosków o umorzenie danin publicznoprawnych ze względu na ważny interes przedsiębiorcy.

Rzecznik MŚP zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do przyznawania przedsiębiorcom z sektora MŚP ulg w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych. Wskazał, że w przypadku każdego przedsiębiorcy, który boryka się z problemami finansowymi, występuje zarówno ważny interes podatnika, jak i interes publiczny, uzasadniający przyznanie ulgi.