Kontrole w kancelariach mają się skupiać na takich zagadnieniach jak zabezpieczenie danych osobowych klientów oraz przetwarzanie danych osobowych na mocy powierzenia lub outsourcigu.

Sektorowe kontrole obejmą również organy uprawnione do korzystania z Systemu Informacji Celnej (SIC), Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym audyt bezpieczeństwa SIS/VIS (konsulaty) oraz starostwa powiatowe (wydziały geodezji).

Jak czytamy na stronie GIODO, większość z tych sektorów, czy też zagadnień nie była objęta kontrolami sektorowymi. Z uwagi natomiast na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszania przepisów o ochronie danych osobowych w ww. sektorach oraz duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami, uznać je należy za istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W 2016 roku mają zostać też sprawdzone banki (przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz rozpatrywanie sprzeciwów), towarzystwa ubezpieczeniowe (przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w związku z oferowaniem ubezpieczeń zdrowotnych), a także gminy.