Opinia samorządu aptekarskiego jest tylko jednym z dowodów – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

O zaopiniowanie wniosku o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki wystąpił do organów samorządu aptekarskiego wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Okręgowa i Naczelna Rada Aptekarska uznały jego wniosek za uzasadniony. Wyraziły opinię, że Bogdan Z. (dane zmienione), przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną, przestał spełniać warunki wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu na prowadzenie apteki.

Apteka sprzedawała jednocześnie w hurtowych ilościach produkty lecznicze do hurtowni farmaceutycznej. Jest to niedozwolony proceder i były już za to skazania. Odsprzedawanie przez apteki leków hurtowniom, które wywożą je za granicę, gdzie kosztują znacznie więcej, jest jednym z powodów braku na polskim rynku niektórych, zwłaszcza droższych, preparatów.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Bogdan Z. zarzucił, że organy samorządu aptekarskiego nie przeprowadziły własnego postępowania dowodowego. Wydając opinię, oparły się jedynie na twierdzeniach wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Skarżący nie brał też czynnego udziału w postępowaniach przed okręgową i Naczelną Radą Aptekarską.

WSA stwierdził, iż organy samorządu aptekarskiego trafnie uznały, że Bogdan Z. nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki, co uzasadniało pozytywne zaopiniowanie wniosku o cofnięcie zezwolenia.

W skardze kasacyjnej do NSA na wyrok WSA oddalający skargę przedsiębiorca powtórzył zarzuty o naruszeniu przepisów postępowania.

NSA ich nie podzielił i oddalił skargę kasacyjną. Podkreślił, że uprawnienie samorządu aptekarskiego do wydawania opinii w sprawach cofania zezwoleń na prowadzenie aptek jest jedną z form sprawowania przez samorząd pieczy nad należytym prowadzeniem apteki. Taką decyzję podejmuje jednak wyłącznie wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Jej wydanie nie jest uzależnione od opinii organów samorządu aptekarskiego. Opinia ta jest jednym z dowodów i podlega ocenie na zasadach ogólnych – stwierdził NSA.

Sądowa kontrola zgodności działania organu inspekcji farmaceutycznej z tymi zasadami może nastąpić w wyniku skargi na decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki.

sygnatura akt: II GSK 3423/15