Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, któremu fiskus odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W sprawie chodziło o podatek uiszczony w związku z zakupem nieruchomości, a najważniejszy okazał się czas. Podatnik we wniosku o nadpłatę podał, że przez lata toczył się spór o opodatkowanie VAT tej transakcji. Ostatecznie w wyniku postępowania sądowego VAT został zwrócony, co oznaczało, że PCC wpłacony w związku z transakcją stał się nienależny.

Podatnik podkreślił, że nie miał faktycznej możliwości skorzystania z prawa do jego zwrotu do momentu wydania ostatecznego wyroku przez sąd administracyjny i wystawienia przez kontrahenta faktur korygujących.

Fiskus sprawą się jednak nie zajął. Uznał, że PCC się przedawnił, a upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oznacza, że prawo do złożenia i rozpatrzenia merytorycznego wniosku o zwrot podatku czy też stwierdzenie jego nadpłaty wygasło.

Czytaj więcej

Nabywca zwolniony z VAT nie zapłaci PCC

Podatnik z tym się nie zgadzał, ale gdy ostatecznie spór trafił na wokandę, przegrał.

Najpierw rację fiskusowi przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Nie miał wątpliwości, że podatnikowi zasadnie odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty.

Tak samo uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomniał także, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W spornej sprawie czas na złożenie wniosku liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży, ponieważ wtedy została dokonana czynność, z którą związane było pobranie od podatnika PCC.

Pięcioletni termin do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty z tytułu zawartej umowy sprzedaży upłynął z końcem 2016 r., a podatnik swój wniosek złożył pod koniec 2018 r.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Tymczasem, jak podkreślił NSA, co do zasady prawo do wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz o jej zwrot wygasa po upływie przedawnienia. To oznacza, że po upływie określonego czasu nie można skutecznie domagać się ukształtowania stosunku prawnego. Termin ten ma charakter materialny i nie podlega przywróceniu.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 4317/21