Tag: Pcc

Powiązane

Podatki

Będzie PCC od wkładu gminy

Aport do spółki skutkujący podwyższeniem jej kapitału zakładowego jest obciążony podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dostawa nieruchomości w ramach umowy zamiany a VAT i PCC

W obrocie gospodarczym występują transakcje obejmujące nie tylko sprzedaż, lecz również zamianę rzeczy. Na gruncie ustawy o VAT czynności te stanowią odpłatne dostawy towarów.

Zgłosisz fiskusowi rodzinną pożyczkę, unikniesz podatku

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych ma dwa warunki: złożenie deklaracji i udokumentowanie przelewu.

Zakaz amortyzacji od 2023 roku: co z PCC od zakupu mieszkania

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów PIT. I nie będzie można go też rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne.

Przez Polski Ład pojawił się problem z PCC od zakupu mieszkania

Wydatki zwiększające wartość nieruchomości mieszkalnej są rozliczane przez amortyzację. Skoro jest zakazana, nie zaliczymy ich do kosztów.

Ochrona przed fiskusem także po połączeniu

Spółka przejmująca może korzystać z gwarancji wynikających z interpretacji, do których zastosowały się spółki przejmowane.

Jak wypłacić środki z polskiej spółki do zagranicznego wspólnika

Z perspektywy dużych grup kapitałowych, działających w krajach o różnych systemach prawnych i podatkowych, skuteczne zarządzenie kwestią „powrotu” środków do kraju siedziby centrali jest bardzo istotne dla zachowania grupowej płynności.

Sprzedaż wierzytelności a VAT

Decydując się na sprzedaż wierzytelności przedsiębiorcy muszą liczyć się z konsekwencjami podatkowymi wynikającymi z takiej transakcji. Obrót wierzytelnościami własnymi i ich opodatkowanie VAT od lat jest przedmiotem sporów między podatnikami, a organami podatkowymi. Jakie skutki w VAT może pociągać za sobą sprzedaż wierzytelności zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy wierzytelności?

Sukcesję przedsiębiorstwa trzeba dobrze zaplanować

Podejmując decyzję o zakończeniu działalności, niezależnie od tego czy kierowanie firmą przejmą osoby z rodziny, czy trafi ona w „obce ręce”, przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować konsekwencje prawne i podatkowe swojego wyboru.

Wydzielając część biznesu trzeba pamiętać o skutkach podatkowych

Zmiany w globalnej gospodarce powodują, że rośnie zapotrzebowanie na wyodrębnienie działalności bądź przejęcie jej części od innych podmiotów. Sposób przeprowadzenia zmian wpływa na konsekwencje w CIT, VAT i PCC.