Tag: Pcc

Powiązane

Podatki

PCC: kilka groszy nie przekreśli prawa do preferencji

Podatnik, u którego kwota wyliczonego podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gospodarstwa rolnego przekracza limit pomocy de minimis, automatycznie nie traci zwolnienia podatkowego.

Podatkowe aspekty egzekwowania odszkodowań i wierzytelności

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby, które jej nie prowadzą, spotykają się z sytuacjami, gdy łączą się z innym podmiotem stosunkiem zobowiązaniowym, z tytułu którego przysługuje im uprawnienie do spełnienia żądania przez ten podmiot.

Czy nabycie udziałów własnych podlega opodatkowaniu PCC?

Nabycie udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia, a następnie przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Pożyczka dla wspólnika bez podatku

Udzielenie pożyczki przez przedsiębiorcę jest zwolnione z VAT, więc nie podlega też PCC. Pożyczkobiorcy, którzy wcześniej zapłacili PCC, mogą wystąpić o zwrot.

Czy od połączenia spółek przez przejęcie trzeba zapłacić PCC

Fuzja spółek nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kiedy rodzinne pożyczki nie muszą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Pożyczki w najbliższej rodzinie nie muszą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, i to bez względu na kwotę. Pod pewnymi jednak warunkami.

Implementacja miała ułatwić życie firm

Przesłanką nałożenia podatku kapitałowego, na gruncie dyrektywy, jest rzeczywiste wniesienie wkładu do spółki, nie zaś czynności formalne mu towarzyszące.

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową: sama zmiana formy prawnej bez PCC

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową – jeśli nie wiąże się z wniesieniem dodatkowych wkładów ani ze zwiększeniem majątku – nie jest obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Goodwill a PCC: czy od dodatniej wartości sprzedanej firmy należy się podatek od czynności cywilnoprawnych

Zdaniem fiskusa, przy nabywaniu przedsiębiorstwa należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych nie tylko od rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w jego skład, ale także od dodatniej wartości firmy.

Urzędnik nie powinien odmową narażać na odsetki - WSA o podatku od czynności cywilnoprawnych

Jeśli podatnik domaga się sprawdzenia wartości nieruchomości, która stanowi element konstrukcyjny daniny, fiskus ma obowiązek spełnić to żądanie.