Tag: Pcc

Powiązane

Podatki

Sąd: Podatku od czynności cywilnoprawnych się nie wylicza od całości

Na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa już w umowie lub w załączniku do niej trzeba wymienić poszczególne rzeczy oraz prawa i określić ich wartości.

Czy obrót udziałami w spółce jawnej podlega PCC

Fiskus uznaje, że od przeniesienia ogółu praw i obowiązków na nowego wspólnika na podstawie kodeksu spółek handlowych nie płaci się podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla pewności warto jednak uzyskać w tej kwestii własną interpretację.

Interpretacja fiskusa w kontrze do ustawy

Podatnik może wyodrębnić wartość rzeczy lub praw majątkowych, dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności.

Fiskus nie może żądać PCC od goodwill

Dodatnia wartość firmy rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie stanowi prawa majątkowego.

Dodatnia wartość firmy nie podlega PCC

Goodwill, czyli nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie jest prawem majątkowym w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak opodatkować sprzedaż wierzytelności

Problematyka opodatkowania sprzedaży wierzytelności budzi wiele wątpliwości zarówno na gruncie podatku VAT, i w konsekwencji na gruncie PCC oraz podatków dochodowych.

Sędziowie usunęli przeszkodę w sprzedawaniu przedsiębiorstw

Po uchwale NSA w sprawie wartości firmy łatwiej będzie sprzedawać wydzielone części biznesu.

Renoma sprzedawanej firmy jest wolna od podatku

Kto kupuje zorganizowane przedsiębiorstwo, nie będzie musiał płacić PCC od jego perspektyw.

Przez spór o VAT podatnik nie zobaczy grosza z PCC

Nie jest skuteczne złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty po upływie terminu przedawnienia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak zaksięgować podatek od czynności cywilnoprawnych

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy zawierają umowy pożyczki, sprzedają rzeczy lub prawa albo zawierają ugody. Umowy takie są odpowiednio opodatkowane i muszą być właściwie zapisane w księgach.