Jak opisuje Business Insider, sprawa dotyczyła kierownika działu sprzedaży, który poszedł na chorobowe, by uniknąć zwolnienia z pracy. W tym czasie pracodawca zażądał od niego zwrotu służbowego auta, laptopa i telefonu. Pracownik nawet nie odpowiedział na maila w tej sprawie uznając, że nie musi skoro jest na zwolnieniu.  Co robić w takich sytuacjach?

Regulaminy lub polityki flotowe obowiązujące w firmach najczęściej wskazują, że pracownik może korzystać z pojazdu służbowego „w okresie zatrudnienia” lub „w okresie obowiązywania umowy o pracę”. To jednak nie uwzględnia specyficznej sytuacji, gdy stosunek zatrudnienia trwa, lecz pracownik faktycznie nie świadczy pracy, bo np. przebywa na urlopie, zwolnieniu lekarskim lub jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Czytaj więcej

Spór o zwrot służbowego laptopa rozstrzygnie sąd

Kierownika działu sprzedaży zwolniono go dyscyplinarnie, ale odwołał się i sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego, który wskazał co robić w takich sytuacjach.

SN przypomniał, że pracodawca ma prawo powierzyć mienie podwładnemu i żądać jego zwrotu niezależnie od tego, czy dochodzi do zakończenia zatrudnienia (pracownik jest zwalniany) czy też trwa ono nadal. Zatrudniony jedynie dysponuje sprzętem przekazanym mu przez pracodawcę.

- Nie ma żadnych regulacji, które zakazywałyby pracodawcy wystąpienie z żądaniem zwrotu mienia od pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim - stwierdził SN. - Niepodporządkowanie się poleceniu zatrudniającego, które dotyczy pracy, a nie jest sprzeczne z prawem lub umową o pracę, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne - wyjaśnił.

- SN przypomniał, że zwrot samochodu nie oznacza wykonywania pracy. Zatrudniający nie zobowiązał pracownika do przyjazdu służbowym autem i pozostawienia go w firmie. Skoro podwładnemu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu, to ma on je zwrócić na każde żądanie pracodawcy - komentuje dla Business Insider dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny i partner w kancelarii Raczkowski.

Prawnicy z kancelarii  Raczkowski radzą pracodawcom, by dla celów dowodowych sporządzali dokument potwierdzający jednoznacznie powierzenie pracownikowi mienia i określające zasady jego zwrotu. Kluczowe znaczenie ma bowiem fakt powierzenia mienia pracownikowi z jego świadomością co do zwrotu i rozliczenia się. Samo żądanie zwrotu powinno określać termin i miejsce zwrotu. Do podwładnego najlepiej wysłać je z pewnym wyprzedzeniem, aby mógł on się do tego przygotować.

sygn. II PSK 309/21