Dopłata do kursów z aplikacji mobilnej bez składek ZUS

Świadczenie w postaci dofinansowania do dodatkowej funkcjonalności w aplikacji na telefon, udostępnionej pracownikom w ramach ZFŚS, nie wlicza się do podstawy wymiaru.

Publikacja: 20.05.2024 07:11

Dopłata do kursów z aplikacji mobilnej bez składek ZUS

Foto: AdobeStock

Sprawa dotyczyła firmy, która rozważała udostępnienie pracownikom aplikacji mobilnej, której podstawową funkcjonalnością będzie możliwość składania wniosków o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia. Ale to nie wszystko.

Za jej pośrednictwem będzie można też uzyskać dostęp do kursów online i materiałów dydaktycznych pozwalających na pogłębienie wiedzy na temat finansów osobistych, zarządzania budżetem domowym i sposobów oszczędzania. Zapewni ona także możliwość korzystania z narzędzia w postaci trenera finansowego. Możliwe, że baza zostanie w przyszłości uzupełniona m.in. o materiały z zakresu prawa. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności będzie odpłatny i zależny od woli pracownika. Pracodawca zamierza jednak przyznać dofinansowanie osobom uprawnionym do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli zdecydują się skorzystać z tych narzędzi.

W zależności od sytuacji materialnej pracownika firma pokrywałaby całość albo część kosztów. Pracodawca podkreśla, że takie działanie stanowiłoby działalność socjalną (a dokładnie oświatową).

Podstawy wymiaru nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS

Firma chciała wiedzieć, czy wartość świadczenia polegającego na sfinansowaniu ze środków ZFŚS (w całości lub w części) opłaty za dostęp do funkcjonalności w aplikacji powinna się wliczać do podstawy wymiaru składek. ZUS uznał, że nie. W wydanej interpretacji przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Nie od każdej kwoty jednak płatnik odprowadza należności do ZUS.

Wyłączenia zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Jedno z nich wynika z § 2 ust. 1 pkt 19. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. ZUS zaznaczył, że muszą jednak posiadać cechy działalności socjalnej, a ich wypłata powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Tak też jest w tym przypadku.

Decyzja ZUS: nr DI/100000/ 43/16/21

Czytaj więcej

Wyższe składki na ZUS dla przedsiębiorców. Prognoza ministerstwa finansów

Sprawa dotyczyła firmy, która rozważała udostępnienie pracownikom aplikacji mobilnej, której podstawową funkcjonalnością będzie możliwość składania wniosków o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia. Ale to nie wszystko.

Za jej pośrednictwem będzie można też uzyskać dostęp do kursów online i materiałów dydaktycznych pozwalających na pogłębienie wiedzy na temat finansów osobistych, zarządzania budżetem domowym i sposobów oszczędzania. Zapewni ona także możliwość korzystania z narzędzia w postaci trenera finansowego. Możliwe, że baza zostanie w przyszłości uzupełniona m.in. o materiały z zakresu prawa. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności będzie odpłatny i zależny od woli pracownika. Pracodawca zamierza jednak przyznać dofinansowanie osobom uprawnionym do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli zdecydują się skorzystać z tych narzędzi.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja