Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwróciło się do premiera Donalda Tuska o uchylenie w całości rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Publikacja: 17.05.2024 12:26

Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Samorząd adwokacki zwraca uwagę, że wskazane w tym rozporządzeniu stawki kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz zasady ustalania i ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa są niższe i inaczej ustalane niż stawki minimalne w tych samych sprawach dla adwokatów świadczących pomoc prawną z wyboru. W ocenie Prezydium NRA jest to niezgodne z szeregiem przepisów Konstytucji, obejmujących brak równego wynagrodzenia za wykonywana pracę, brak ochrony praw majątkowych czy nierówne traktowanie przez władze publiczne.

Władze palestry podnoszą również, że minister sprawiedliwości inaczej traktuje adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu a inaczej adwokatów działających z wyboru, mimo że rodzaj i charakter obowiązków w obydwu przypadkach jest taki sam.

Adwokaci podkreślą że nadal pozostaje nierozwiązany przez ministra sprawiedliwości problem niskich stawek za świadczenie pomocy prawnej z urzędu. „Określone w rozporządzeniu stawki od lat pozostają na rażąco niskim poziomie, a bierność Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie jest jasnym sygnałem dla obywateli, jak rząd dba o ich dostęp do sprawiedliwości i szanuje wysiłek, jaki wkładają adwokaci w walkę o ich prawa” – wskazuje Prezydium NRA.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie popiera proponowanych przez NRA zmian

W tym tygodniu przekazano także informację, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie popiera postulowanych przez Naczelną Radę Adwokacką zmian w zasadach wypłacania wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu. W petycji proponowano umożliwienie adwokatom ustanowionym z urzędu otrzymanie należnego wynagrodzenia za już udzieloną pomoc prawną (na bieżąco) bez konieczności, często wieloletniego, oczekiwania na wynagrodzenie za czynności procesowe wykonane w toku postępowań sądowych – karnych i cywilnych.

Z odpowiedzi wiceminister Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wynika, że postulowane zmiany wiążą się z potrzebą zbyt wielu zmian legislacyjnych, a także ze zbyt dużymi kosztami dla Skarbu Państwa oraz dużym obciążeniem dodatkową pracą wydziałów zajmujących się wykonywaniem orzeczeń w sądach.

Czytaj więcej

Adwokaci nie chcą świadczyć nieodpłatnej pomocy prawnej. Dlaczego?

Samorząd adwokacki zwraca uwagę, że wskazane w tym rozporządzeniu stawki kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz zasady ustalania i ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa są niższe i inaczej ustalane niż stawki minimalne w tych samych sprawach dla adwokatów świadczących pomoc prawną z wyboru. W ocenie Prezydium NRA jest to niezgodne z szeregiem przepisów Konstytucji, obejmujących brak równego wynagrodzenia za wykonywana pracę, brak ochrony praw majątkowych czy nierówne traktowanie przez władze publiczne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży