W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa w sporze o adres, pod jaki powinna być wysłana decyzja o odpowiedzialności za długi podatkowe spółki.

Sprawa dotyczyła członka zarządu, na którego w listopadzie 2016 r. fiskus przeniósł odpowiedzialność za zaległy VAT spółki. Decyzja została wysłana na adres mężczyzny z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, związany z prowadzoną przez niego działalnością i doręczona w tzw. trybie zastępczym.

Ponad dwa lata później mężczyzna wystąpił o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od niej. Tłumaczył, że od 2011 r. nie mieszka pod adresem, na który została „doręczona” decyzja. Zmiana została zgłoszona do bazy PESEL i fiskus o niej wiedział.

Urzędnicy odmówili jednak przywrócenia terminu. Przekonywali, że przed doręczeniem decyzji ustalili, iż jedynym aktualnym adresem rejestracyjnym adresata jest ten wynikający z Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Mężczyzna nie był zwolniony z obowiązku zgłoszenia zmiany danych w ustawowym terminie. Jest osobą prowadzącą działalność nieprzerwanie od września 1997 r. I jedynym znanym fiskusowi adresem rejestracyjnym, a jednocześnie adresem prowadzonej działalności był ten, pod który wysłano decyzję. Zmiany we wpisie zostały dokonane dopiero w styczniu 2018 r., co potwierdza historia z CEiDG.

I tak powstał spór o to, czy decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności na członka zarządu za długi spółki można było skutecznie doręczyć na adres miejsca zamieszkania zgłoszony w CEiDG, czy też powinna być wysłana na adres według PESEL, tj. według właściwości miejscowej fiskusa dla PIT.

Czytaj więcej

Kto może odebrać list za nieobecnego podatnika

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględniając skargę mężczyzny, uznał, że sprawa wymaga jeszcze wyjaśnienia. Wytknął przy tym fiskusowi kilka błędów i podkreślił, jakie okoliczności ma wziąć pod uwagę.

NSA nie miał jednak wątpliwości, że fiskus nie musi nic ustalać. Choć uznał wyrok WSA za prawidłowy, w sprawie nie są potrzebne żadne wyjaśnienia czy ustalenia. Jak bowiem tłumaczył sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, decyzja o odpowiedzialności osób trzecich nie jest związana z działalnością gospodarczą danej osoby. To decyzja orzekająca w zakresie odpowiedzialności za zaległości podatkowe np. spółki. Dlatego właściwy dla niej jest adres, który wynikał z bazy PESEL.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 2471/21