Dobra wiadomość dla firm, które korzystają z leasingowanego majątku (według danych Związku Polskiego Leasingu jest już ich 500 tys.). Minister finansów zgadza się na jednorazowe zaliczenie do podatkowych kosztów opłaty wstępnej.

– O rozliczenie tej opłaty (zwanej też czynszem inicjalnym) przedsiębiorcy od lat toczą spory ze skarbówką – mówi Artur Kowalski, doradca podatkowy, współwłaściciel kancelarii podatkowo-rachunkowej. – Różne są interpretacje, różne orzeczenia sądowe. Firmy mają z tym dużo problemów.

– Opłata wstępna wynosi 10–20 proc., a często nawet więcej wartości przedmiotu leasingu. Przedsiębiorcom z reguły zależy na tym, aby jak najszybciej rozliczyć ją w kosztach uzyskania przychodów, dzięki temu mają bowiem niższy dochód i płacą mniejszy podatek – tłumaczy Marcin Sobieszek, doradca podatkowy, partner w kancelarii ATA Finance. – Fiskus chciał jednak, aby firmy, które prowadzą księgi rachunkowe, rozliczały czynsz inicjalny w podatkowych kosztach proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy.

Skarbówka daje firmom wybór

Wygląda jednak na to, że minister finansów chce dać podatnikom w tej sprawie wolną rękę. W piśmie zamieszczonym na stronie internetowej resortu czytamy, że prowadzący księgi rachunkowe mogą zaliczyć czynsz inicjalny do kosztów jednorazowo albo przez cały okres trwania umowy.

– Na jednorazowe zaksięgowanie opłaty wstępnej w księgach rachunkowych (jeśli nie zniekształci to istotnie wyniku finansowego) pozwalają też przepisy ustawy o rachunkowości. Dobrze, że minister finansów dopasowuje do nich swoje stanowisko – mówi Artur Kowalski.

Podatkowo jednorazowo

Zdaniem Marcina Sobieszka przedsiębiorca powinien mieć prawo do ujęcia opłaty wstępnej jednorazowo w podatkowych kosztach, niezależnie od tego, czy tak ją rozlicza bilansowo. Potwierdzają to wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. o sygn. II FSK 2906/11).

Minister finansów zapewnia też, że jednorazowo mogą rozliczyć czynsz inicjalny przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów. Bez względu na to, czy wybrali metodę uproszczoną czy memoriałową. Ewidencjonują podatkowy koszt w dniu jego poniesienia, którym jest dzień wystawienia faktury.

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w 2015 r. polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości niemal 50 mld zł (i przekroczyła rekordowy wynik z 2014 r.). W 2016 r. branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 14 proc.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

Opinia

Magdalena Mucha, doradca podatkowy, dyrektor w kancelarii 8Tax

Stanowisko ministra finansów w sprawie rozliczenia opłaty wstępnej w kosztach uzyskania przychodów jest korzystne dla podatników i daje nadzieję na zakończenie wieloletnich sporów.

Dobrze byłoby, aby potwierdził je w interpretacji ogólnej, która ma większą moc niż zamieszczone w internetowej bazie interpretacji wyjaśnienia. Skarbówka ma bowiem często tendencje do zmiany zdania. Warto też zwrócić uwagę na inną, zawartą w tych wyjaśnieniach, korzystną dla podatników tezę. Otóż minister finansów zapewnił, że wydatki na leasingowany samochód (chodzi przede wszystkim o raty, ale też nakłady na jego eksploatację) mogą być kosztem uzyskania przychodów, nawet gdy jest także wykorzystywany przez przedsiębiorcę na potrzeby prywatne. Ta kwestia też budziła wątpliwości.