Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę spółki w sporze o sposób nanoszenia samoprzylepnych banderol podatkowych na wyroby winiarskie.

A powstał on po tym, jak w kwietniu 2021 r. firma wystąpiła o interpretację. We wniosku wyjaśniła, że nanosi banderole na typowe jednostkowe opakowania z winem, czyli butelki o pojemności 0,75 litra. Butelki w górnej części składają się z aluminiowych zakrętek, które są pokryte kapką koloru żółtego o długości 6 cm od górnej krawędzi butelki. Ta ściśle przylega do zakrętki oraz butelki i stanowi element zabezpieczająco-ozdobny.

Podatniczka podkreślała, że producenci nakładają na butelki z winem kapki, na które są nanoszone banderole. Zauważyła, że w związku ze zmianami wzoru oraz wielkości znaków akcyzy na opakowania jednostkowe z winem od 1 stycznia 2022 r. będzie zobowiązana do zmodyfikowania sposobu nanoszenia banderol.

W świetle nowych regulacji banderola na wino będzie mniejsza. Dlatego spółka zamierza nanosić ją w części granicznej między kapką a butelką w odległości około 6 cm od jej krawędzi górnej. A chciała m.in. potwierdzenia, że sama kapka może być traktowana jako „zamknięcie butelki".

Fiskus zgodził się, że banderola umieszczona na zamknięciu, tj. zakrętce aluminiowej zabezpieczonej kapką oraz na szyjce butelki, będzie zgodna z przepisami. Jednak w jego ocenie sama kapka nie może być traktowana jako „zamknięcie butelki".

W skardze do sądu administracyjnego spółka zarzuciła urzędnikom brak konsekwencji, bo w jednym dokumencie stwierdzili, że kapka jednocześnie jest i nie jest zamknięciem butelki.

Ta argumentacja nie przekonała WSA. Zauważył, że regulacje akcyzowe nie zawierają definicji „zamknięcia". Dlatego jego znaczenia należy szukać w języku powszechnym. Sąd zgodził się, że kapka, która stanowi element zabezpieczająco-ozdobny, sama w sobie nie stanowi zamknięcia. „Urządzeniem" zamykającym butelkę i „uniemożliwiającym wydostanie się" z niej wina jest zakrętka wraz z kapką, która ściśle przylega do obu powierzchni. A to, że fiskus pozytywnie odniósł się do sposobu nanoszenia banderol i naklejania ich na kapkę, nie stoi z tym w sprzeczności. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Gl 1094/21

Czytaj więcej

Banderola nie może być mocowana za pomocą taśmy dwustronnej
Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ