Taki pogląd został wyrażony w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.62. 2018.1.JS).

Przedmiotem działalności wnioskodawcy (spółki) w sprawie jest hurtowy obrót wyrobami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 18 proc., winem oraz winem musującym. Spółka wskazała, że nabywane butelki z napojami są śliskie, a ich powierzchnia – podobnie jak powierzchnia nakrętki – jest nierówna. Wnioskodawca zauważył odklejanie się banderol w trakcie obrotu wyrobami alkoholowymi – często pomimo użycia klejów wysokiej jakości i zachowania staranności, co narażało go na kary za nieprawidłowe oznakowanie wyrobów.

Cel przepisu zostanie spełniony...

W ocenie wnioskodawcy powodowane było to m.in. niskiej jakości papierem użytym do wykonania banderol. Spółka zaproponowała więc naklejanie banderol przy użyciu taśmy dwustronnej, która uniemożliwia zdjęcie znaku akcyzy bez jego uszkodzenia, a równocześnie zapewnia trwałość mocowania.

Spółka zapytała o prawidłowość takiego sposobu nanoszenia banderol na opakowania jednostkowe wyrobu akcyzowego. Przedstawiając swoją argumentację wnioskodawca wskazał, że wymogi wyrażone w przepisach prawa zostaną spełnione – organy podatkowe będą mogły zweryfikować autentyczność banderol, banderole nie będą odklejały się przypadkowo, a równocześnie będą ulegać uszkodzeniu przy zwykłym otwarciu wyrobu akcyzowego. Według wnioskodawcy użycie taśmy dwustronnie klejącej jest „użyciem odpowiedniego kleju" – tak jak wymaga tego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

...ale nie jego brzmienie

Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Przede wszystkim skupił się na omówieniu załączników do rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Organ wskazał, iż zgodnie z rozporządzeniem banderola nakładana jest bezpośrednio na butelkę, a podatnik zaproponował pośrednie nałożenie znaku akcyzy – pomiędzy banderolą a butelką będzie znajdować się taśma. Organ stwierdził ponadto, że ze względu na właściwości taśmy przy zaproponowanym przez wnioskodawcę sposobie nanoszenia banderol możliwe jest zdjęcie banderoli z opakowania jednostkowego bez jej uszkodzenia czy też otwarcie butelki bez rozerwania znaku akcyzy.

Jan Jakub Matak konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Nanoszenie banderol na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych (potocznie nazywane „banderolowaniem") często jest zmorą przedsiębiorców działających w branży alkoholowej i tytoniowej. Z reguły konsumenci produktów alkoholowych czy papierosów, widząc odklejającą się od opakowania banderolę, nie są świadomi tego, że są świadkami zdarzenia mogącego stać się przyczyną nałożenia sankcji na producenta wyrobu. Powodów odklejania się znaków akcyzy jest wiele – niska jakość kleju, zmienne warunki atmosferyczne czy – jak wskazał wnioskodawca w opisie sprawy – kształt butelki utrudniający skuteczne przyklejenie banderoli.

Nie dziwi więc próba wnioskodawcy zaproponowania rozwiązania, które pozwoli na trwałe naniesienie znaku akcyzy, co skutkować będzie brakiem ryzyka oskarżenia o niedopełnienie obowiązków podatkowych, a równocześnie zapewni odpowiedni nadzór nad obrotem. Rozporządzenie wskazuje, że przyklejenie znaku akcyzy powinno nastąpić przy użyciu odpowiedniego kleju – nie zostało sprecyzowane, jaki klej jest odpowiedni, dlatego też wnioskodawca za odpowiedni uznał klej na taśmie dwustronnej. Organ bardzo restrykcyjnie podszedł do interpretacji przepisów, wskazując na konieczność bezpośredniego naniesienia znaku akcyzy na butelkę. Ponadto podniósł wątpliwości, czy zastosowanie taśmy dwustronnej nie utrudni przerwania banderoli przy otwarciu opakowania – konieczność takiego rozerwania jest podstawową zasadą obowiązującą w zakresie znaków akcyzy.

Podatnicy akcyzy nie bez słuszności zarzucają nieprzystosowanie polskich przepisów odnośnie banderolowania do realiów gospodarczych. Stanowisko Ministerstwa Finansów zostało w tym zakresie przedstawione w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18060. Stwierdzone zostało, iż nie jest planowana rezygnacja ze stosowania znaków akcyzy do wyrobów winiarskich, ponieważ banderole stanowią gwarancję legalnego obrotu. Ministerstwo zapowiada jednak wprowadzenie uproszczeń dla branży winiarskiej – można więc w tym miejscu postulować wprowadzenie banderol samoprzylepnych stosowanych do wyrobów winiarskich, które nanoszone są obecnie na wyroby w puszkach.

W mojej ocenie powyższy problem będzie wielokrotnie rozpatrywany przez organy podatkowe w przyszłości. Opakowania alkoholi stają się coraz bardziej pomysłowe, a trwałe przyklejenie do nich małego kawałka papieru przy pomocy niewielkiej ilości kleju będzie coraz trudniejsze.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM