W poniedziałek rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przedłożone przez ministra rozwoju. Celem ustawy, która powstanie na tej podstawie, będzie wdrożenie do 27 listopada 2018 r. dyrektywy 2014/55/UE.

Zgodnie z założeniami zamawiający (administracja publiczna) będą mieli obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych od 26 listopada 2018 r. Z kolei wykonawcy, czyli przedsiębiorcy, będą musieli obowiązkowo wystawiać e-faktury od 1 listopada 2020 r. Sama ustawa ma wejść w życie 26 stycznia 2018 r. Projektem zostaną objęci zarówno zamawiający oraz wykonawcy, jak i koncesjodawcy oraz koncesjonariusze.

E-faktury muszą być ustrukturyzowane. Chodzi o dokumenty spełniające określony standard, który pozwala na ich automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Tego standardu nie spełnia e-faktura w formacie graficznego pliku PDF, która jest obecnie najczęściej używana. Elektroniczne faktury będą musiały być zgodne z normą europejską i jednym z formatów zalecanych przez Komisję Europejską. Wzór faktury ma być przedstawiony w maju 2017 r.

Według rządu jedną z korzyści z używania e-faktur będzie obniżenie kosztów transakcyjnych w obrocie gospodarczym. Faktura papierowa wymaga wydrukowania i przesłania pocztą, co podnosi koszty dla firm i zamawiających. Wyeliminowane zostaną również błędy, które pojawiają się w przetwarzaniu i ręcznym wprowadzaniu danych z dokumentów papierowych do systemów komputerowych. Oczekuje się też większego udziału polskich firm w zamówieniach publicznych realizowanych w innych państwach unijnych.

etap legislacyjny: prace wewnątrzresortowe