Kiedy rząd przedstawi strategię wobec AI i metawersum? Rosną naciski firm

Związek Cyfrowa Polska zwrócił się do rządu o opracowanie „narodowej strategii metawersum”, która ma pomóc wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą rozwój technologii VR/AR.

Aktualizacja: 07.05.2024 06:11 Publikacja: 07.05.2024 04:30

Kiedy rząd przedstawi strategię wobec AI i metawersum? Rosną naciski firm

Foto: Adobe Stock

ZCP chodzi o opracowanie ram dla szerokiego wsparcia i wykorzystania technologii immersyjnych w biznesie, edukacji i kulturze. Metawersum miałoby bowiem stać się – obok sztucznej inteligencji – jednym z technologicznych kół zamachowych nowoczesnej gospodarki.

– Polska już wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne w różnych dziedzinach, m.in. w edukacji, medycynie czy bankowości, a według danych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI tempo polskiego rozwoju cyfrowego jest powyżej unijnej średniej. Innowacyjne praktyki oraz plany na udoskonalenie infrastruktury cyfrowej wskazują na to, że Polska ma dużą szansę dorównać innym państwom członkowskim na poziomie technologicznym – komentuje Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w koncernie Meta.

Czytaj więcej

Prezes Alior Banku: Sztuczna inteligencja jest szansą

Firma Marka Zuckerberga mocno postawiła na metawersum (niedawno do tego wyścigu dołączył Apple, wprowadzając na rynek gogle Vision Pro), ale ów koncept cyfrowych światów i avatarów na razie zawodzi. Najlepiej świadczą o tym wyniki Reality Labs (spółka Mety odpowiadająca za technologie VR i AR), od końca 2020 r. wygenerowało już przeszło 42 mld dol. straty.

Ale moment przełomu niewątpliwie nadejdzie. Łukasz Biegaj z Unity Group sądzi, iż w kontekście rzeczywistości rozszerzonej można spodziewać się wkrótce podobnej adaptacji, jak dziś jest to w przypadku sztucznej inteligencji. – Przykładem jest Apple Vision Pro. To jeszcze nie jest „ten” produkt, ale już swoim zaawansowaniem zaskoczył wszystkich. Przymiarek do powszechnej adaptacji rzeczywistości wirtualnej było już sporo, ale jeszcze do tego punktu nie dotarliśmy – przekonuje nasz rozmówca.

Sztuczna inteligencja i metawersum rządzą

Generatywna sztuczna inteligencja oraz tzw. metaverse przemysłowy to – wedle analiz Deloitte – najważniejsze tegoroczne trendy technologiczne. Ścibor Łąpieś, partner Deloitte, zauważa, że rozszerzona rzeczywistość już dziś przyczynia się do wzrostu przychodów firm. – Np. zastosowanie przez producentów odzieży technologii AR w swoich aplikacjach i punktach sprzedaży umożliwia im jeszcze większe różnicowanie oferty i dotarcie do klienta. Podobnie dzieje się w innych dziedzinach handlu i usług. Przewidujemy, że dzięki generatywnej AI wkrótce będziemy wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość do tworzenia modeli 3D z obrazów 2D, co ułatwi sposób obsługi klienta i prezentacji towarów oraz głębiej zaangażuje klientów w procesie sprzedaży – argumentuje Łąpieś.

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja lubi kłamać. Bolesne wpadki firm

Michał Kanownik, prezes ZCP, podkreśla, że obecnie metawersum wykorzystuje się m.in. do wdrażania nowych pracowników, a szkolenia specjalistyczne tworzone z pomocą tej technologii dotyczą np. obsługi wózka widłowego czy urządzeń na linii produkcyjnej. – W metawersum mogą też szkolić się pracownicy służby zdrowia, którzy, bez potrzeby narażania pacjentów na stres, są w stanie przećwiczyć wiele skomplikowanych sytuacji – wylicza. I zaznacza, że aby w pełni skorzystać z szans, jakie daje nam technologia – musimy stawiać na odpowiednie regulacje i na edukację.

– Niezbędne jest zapewnienie możliwości korzystania z technologii immersyjnych przedsiębiorcom, pracownikom, nauczycielom i uczniom – tłumaczy Kanownik.

Wykorzystanie technologii immersyjnych w edukacji popiera m.in. Edyta Mruk, nauczycielka informatyki i socjoterapeutka w jednej ze szkół podstawowych w Warszawie. Jej zdaniem możliwość tworzenia w świecie VR wzmacnia kreatywność uczniów i umożliwia odczuwanie radości z tworzenia. – Prowadzenie lekcji przy użyciu gogli VR wyzwala u nastolatków pozytywne emocje, które są podstawą procesu nauczania – zauważa.

Strategia rządu wobec AI i technologii VR/AR

Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło nas, że jest świadome znaczenia metawersum i analizuje ten obszar pod kątem uwzględnienia w powstającej strategii cyfryzacji. Tomasz Snażyk, prezes zarządu AI Chamber, zauważa przy tym, że zaangażowanie całego aparatu administracji w rozwój innowacyjności nie będzie możliwy właśnie bez opracowania narodowej strategii dla metawersum.

– Kluczowe jest wyznaczenie strategii długoterminowej, której cele będą realizowane niezależnie od zmian politycznych – wyjaśnia. – W pierwszej kolejności należałoby przyspieszyć wdrożenie strategii finansowego wsparcia dla inwestycji, w szczególności premiowanie realnej współpracy na linii uczelnie–przedsiębiorcy i komercjalizacji innowacji – kontynuuje Snażyk.

Jego zdaniem kolejny krok to regulacje fiskalne opracowane przy uwzględnieniu opinii sektora prywatnego.

– Warto rozpocząć działania od stworzenia przeznaczonego dla metawersu i AI rozwiązania podatkowego, jak np. ulga B+R – podkreśla.

Również Karolina Adamowicz z Dentsu Polska uważa, że odpowiednie ramy prawny to podstawa. – Innowacje są coraz szybciej wdrażane, również w obszarach, gdzie zazwyczaj nie były priorytetem. Za większą łatwością wdrożenia i dostępnością idą jednak wysokie koszty i ryzyka. To wyzwanie. Mam tu na myśli przede wszystkim konieczność ciągłego uczenia się i zarządzania ryzykiem – nie tylko projektowym, ale również po wdrożeniu, a także wysoką zmienność wykorzystywanej technologii czy potencjalną ingerencję w poufność i bezpieczeństwo informacji – tłumaczy Adamowicz.

A zrozumienie tych wyzwań prowadzi, według niej, do podstawowego zadania dla rządzących – konieczności wypracowania i ciągłego aktualizowania regulacji.

ZCP chodzi o opracowanie ram dla szerokiego wsparcia i wykorzystania technologii immersyjnych w biznesie, edukacji i kulturze. Metawersum miałoby bowiem stać się – obok sztucznej inteligencji – jednym z technologicznych kół zamachowych nowoczesnej gospodarki.

– Polska już wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne w różnych dziedzinach, m.in. w edukacji, medycynie czy bankowości, a według danych indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI tempo polskiego rozwoju cyfrowego jest powyżej unijnej średniej. Innowacyjne praktyki oraz plany na udoskonalenie infrastruktury cyfrowej wskazują na to, że Polska ma dużą szansę dorównać innym państwom członkowskim na poziomie technologicznym – komentuje Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w koncernie Meta.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Słaba koniunktura obniża sprzedaż ciągników
Biznes
KGHM ma szanse na więcej
Biznes
Tajemniczy wzrost kursu Allegro na giełdzie. Co dalej?
Biznes
Jaka będzie przyszłość rolnictwa?
Biznes
Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska: Za sprawą AI wszyscy wchodzimy w nową erę
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?