W ramach nowego pakietu zmian w VAT, tzw. SLIM VAT 2, uchwalonego 11 sierpnia br., wprowadzono uproszczenia w zakresie przeprowadzania transakcji związanych z nieruchomościami. Nowe regulacje mają na celu m.in. usunięcie pojawiających się wątpliwości w zakresie zastosowania rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości zabudowanych.

Podatnicy mają wybór