Kamila Gancarz

Transgraniczne rabaty pośrednie bez wpływu na VAT

Rabaty pośrednie polegają najczęściej na udzielaniu bonusów pieniężnych uzależnionych od wysokości obrotów. W takiej sytuacji premia pieniężna nie jest udzielana przez bezpośredniego dostawcę, lecz przez podmiot trzeci. Przy stosowaniu tego mechanizmu pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące rozliczania VAT.

Premia pieniężna z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów

Kwoty premii wpływają na podstawę opodatkowania dokonanych przez podatników dostaw towarów w wybranych okresach rozliczeniowych. W wielu przypadkach generuje to konieczności skorygowania jednorazowo dużej liczby faktur. Istotnym z punktu widzenia podatników narzędziem, które upraszcza dokonywanie takiego rozliczenia jest tzw. zbiorcza faktura VAT korygująca.

Korzystanie z KSeF przy transakcjach zagranicznych

Stosowanie Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) stanie się obligatoryjne dla większości podatników VAT od 1 lipca 2024 r. Przy rozliczaniu części transakcji zagranicznych zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i zagraniczni nie będą zwolnieni z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Dostęp do faktury ustrukturyzowanej – wystarczy kod QR

Od 1 lipca 2024 r. po zeskanowaniu kodu QR z faktury podatnik będzie miał możliwość uproszczonej weryfikacji zgodności tego dokumentu z jego oryginalnymi danymi zawartymi w Krajowym Systemie e-Faktur.

Korekta VAT w związku ze zmianą zasad użytkowania samochodu

Zmiana przeznaczenia osobowego auta przez podatnika VAT pociąga za sobą konieczność dokonania korekty tego podatku odliczonego przy nabyciu pojazdu. System korekty podatku VAT znajduje zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy z ograniczonym, jak i z pełnym prawem do odliczenia.

Opłaty dodatkowe za parkowanie podlegają VAT

Kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za nieregulaminowe korzystanie z parkingu stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług i jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Ładowanie samochodów elektrycznych jest dostawą towarów

Miejscem opodatkowania dostawy prądu przez stację ładowania jest każdorazowo miejsce, gdzie energia ta znajdzie się w momencie dostawy. Bez znaczenia pozostaje status nabywcy.

Brak mechanizmu podzielonej płatności w systemie nettingowym

Dokonując kompensaty wierzytelności w systemie nettingowym podatnik VAT nie jest zobowiązany do stosowania MPP w zakresie, w jakim kwoty należności są wzajemnie potrącane.

Przeniesienie na najemcę kosztów związanych z nieruchomością

W przypadku umów najmu sprzedawcy często obciążają najemców kosztami dodatkowymi związanymi z realizacją umowy. Na tym tle pojawiają się wątpliwości, czy dodatkowe opłaty powinny zostać opodatkowane jako element kalkulacyjny wynagrodzenia za usługę najmu, czy też traktować je należy jako czynności odrębne.

Zużyty sprzęt elektroniczny dla pracowników a VAT

Wyeksploatowany na potrzeby działalności gospodarczej sprzęt elektroniczny często sprzedany zostaje pracownikom na wyjątkowo korzystnych cenowo warunkach. Pomimo, że w takich przypadkach celem sprzedającego nie jest osiągnięcie zysku, ustawa o VAT wymusza na podatnikach określenie podstawy opodatkowania transakcji zgodnie z wartością rynkową.