Zdaniem Prokuratorii Generalnej lepiej waloryzować umowy, niż ponosić finansowe konsekwencje schodzenia wykonawców z budów. Wystosowała także wytyczne, jak prawidłowo przeprowadzić waloryzacje. Nie są przymusowe ani wiążące.

– Powinny być ważnym sygnałem dla zamawiających, którzy dotychczas nie byli skorzy do waloryzacji wynagrodzenia, i powinny rozwiać obawy zamawiających przed ewentualnymi konsekwencjami kontroli – uważa Tomasz Latawiec, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

Zerwanie umowy na prace budowlane zazwyczaj oznacza konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, zabezpieczenia placu budowy i przeprowadzenia kolejnego postępowania wyłaniającego następnego wykonawcę. W praktyce oznacza też dosypanie pieniędzy do kontraktu, którego zamawiający nie chciał wcześniej waloryzować. Ten właśnie argument przekonał PG do wystosowania jej stanowiska.

Porównanie prawdopodobnych w konkretnych okolicznościach scenariuszy może prowadzić do wniosku, że działaniem, które można ocenić jako niegospodarne, byłaby odmowa podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy – czytamy w opinii PG.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne do zmiany. Specustawa wprowadzi waloryzację

Jak przypomina radca prawna Agnieszka Szulakowska, ekspertka prawa zamówień publicznych, wcześniej podobne stanowisko opracował Urząd Zamówień Publicznych.

– Jeżeli waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, to można dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. skorzystać z przesłanki wynikającej z art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp z 2004 r., zaś dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. art. 455 ust. 1 pkt 4 pzp z 2019 r. W takiej sytuacji zamawiający nie muszą już poszukiwać innej podstawy prawnej w kodeksie cywilnym niż art. 353 [1] – wyjaśnia prawniczka.

Prokuratoria w wydanym przez siebie opracowaniu wskazuje, że planowana zmiana umowy powinna podlegać nie tylko analizie pod kątem dopuszczalności w świetle pzp, ale także, równolegle, weryfikacji przez jednostkę sektora finansów publicznych pod kątem gospodarności działania.