fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Rektorzy francuscy, niemieccy i polscy apelują do rządów

Fotorzepa, Danuta Matloch DM Danuta Matloch
Europejskie środowiska akademickie zwarły szyki. Lobbują na rzecz wyższych nakładów na szkolnictwo wyższe oraz naukę
Wspólne stanowisko w tej sprawie podpisały Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uczelni Niemieckich oraz Konferencja Rektorów Uniwersytetów Francuskich. Rektorzy wskazują, że ostatnim czasie obserwują restrykcje budżetowe będące odpowiedzią na kryzys gospodarczy, które w wielu państwach prowadzą do spadku produktywności badań naukowych, potencjału innowacyjnego oraz możliwości zatrudnienia. To ich zdaniem prowadzi do napięć społecznych, szczególnie widocznych w młodym pokoleniu, którego obawia się o swoją przyszłość.
„Podczas gdy budżety państw są przedmiotem dyskusji, a budżet Unii Europejskiej musi zostać przyjęty na okres 2014-2020, trzy konferencje rektorów wzywają rządy swoich krajów oraz Unię do nadania najwyższego priorytetu inwestycjom w modernizację i rozwój szkolnictwa wyższego i badania naukowe oraz w innowacje. Nakłady przeznaczone na te cele - od których zależy przyszłość Europy - muszą sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją europejskie społeczeństwa oraz gospodarki. Będący obecnie przedmiotem negocjacji budżet programu „Horyzont 2020" powinien przekroczyć próg 71 mld euro. Ponadto budżety krajowe nie powinny uwzględniać inwestycji w modernizację i rozwój szkolnictwa wyższego, badań i innowacji w obliczaniu limitu deficytu budżetowego ustalonego na poziomie 3 proc. PKB" – piszą rektorzy.
I przypominają, że w przyjętej w 2000 roku Strategii Lizbońskiej ustanowiono trójkąt wiedzy „Badania-Edukacja-Innowacje", który ma być podstawą rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy. „Te cele rozwojowe były stale potwierdzane przez kolejne rządy każdego kraju europejskiego, a także Komisję Europejską" – podkreślają akademicy. I wskazują, że wiele państw zaczęło realizować założenia tej polityki co już przyniosło widoczne rezultaty w zakresie wyników badań naukowych, podnoszenia poziomu kwalifikacji mieszkańców oraz zwiększenia dynamiki gospodarek tych krajów.
Pod deklaracją w tej sprawie podpisali się prof. Jean-Loup Salzmann, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (Conférence des Présidents d'Université), prof. Horst Hippler, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich (Hochschulrektorenkonferenz) oraz prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Deklaracja została wysłana m.in. do prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, posłów Parlamentu Europejskiego, a także do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów EUA - organizacji skupiającej wyższe uczelnie z Europy oraz League of European Research Universities.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA