fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Publiczne szkoły wyższe: Program naprawczy dla uczelni z deficytem

Publiczne szkoły wyższe, które mają straty netto z okresu nie dłuższego niż ostatnie pięć lat wykazane w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta oraz w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo-finansowego, będą musiały przygotować program naprawczy. Tak wynika z wchodzącego w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej.
Program ma określać: szczegółową diagnozę stanu finansów uczelni, działania planowane w celu zrównoważenia kosztów działalności z przychodami wraz z harmonogramem ich wdrażania, uzasadnienie wyboru zastosowanych środków naprawczych. Z tym że harmonogram musi przewidywać osiągnięcia efektów programu naprawczego w okresie nie dłuższym niż trzy lata.
Podstawa prawna:
Zobacz:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA