fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Raport o środowisku bardziej szczegółowy

Przedsiębiorcy muszą wysyłać do urzędów marszałkowskich coraz dokładniejsze dane o gospodarowaniu odpadami. Niestety, nie zawsze przekłada się to na lepszą i aktualniejszą informację o stanie środowiska.
Być może sytuacja zmieni się nieco po wejściu w życie od 1 stycznia 2008 r. nowych przepisów o sposobie udostępniania informacji o środowisku, a także rozporządzeń o warunkach i zakresie dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego (chodzi także o odpady). Po zmianach dostęp do informacji będzie miało więcej instytucji. Marszałek województwa zapewni nieodpłatny dostęp do informacji z wojewódzkiej bazy danych o odpadach (wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń):> ministrowi środowiska;> ministrowi gospodarki;> głównemu inspektorowi ochrony środowiska;> zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;> wojewodzie;> staroście;> wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;> wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska;> zarządowi wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;> służbom statystyki publicznej.Rozporządzenie określa te...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA