fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie tak łatwo wprowadzić regulamin pracy, gdy w firmie działają związkowcy

Regulamin pracy musisz uzgodnić z działającymi w firmie związkami zawodowymi. Jeżeli natomiast nie ma u ciebie tych organizacji, sam ustalasz ten dokument
Tak nakazuje art. 1042 § 1 k.p. O ile jednak wprowadzenie regulaminu pracy u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, nie budzi wątpliwości, o tyle problem z prawidłowym jego ustaleniem może pojawić się tam, gdzie funkcjonują takie organizacje. Jak uznał [b]Sąd Najwyższy[/b], regulamin pracy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie ma mocy wiążącej ([b]wyrok z 21 marca 2001 r., I PKN 320/00[/b]).Projekt regulaminu pracy ustala pracodawca. Potem przedstawia go organizacjom związkowym do uzgodnienia. Organizacje mają 30 dni (licząc od przedstawienia im projektu) na to, aby zająć stanowisko w sprawie jego treści. Taki termin określa art. 30 ust. 5 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162202]ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm., dalej ustawa)[/link]. Jeżeli nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska lub zaakceptują dokumen...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA