fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Upadły przedsiębiorca nadal jest podatnikiem VAT

Ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na sposób rozliczania VAT, gdyż takiego skutku nie przewidują przepisy ustawy o VAT z 2004 r. Firma, mimo ogłoszenia upadłości, nadal zachowuje status podatnika, rozlicza więc podatek w taki sam sposób, jak wcześniej
Tak orzekł WSA w Bydgoszczy 13 listopada 2007 r. (I SA/ Bd 640/07).Syndyk masy upadłości złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu rozliczenia VAT za miesiąc, w którym została ogłoszona upadłość podatnika. Zdaniem wnioskodawcy podatek powstały wskutek czynności upadłego nie może być uważany za należny za okres po ogłoszeniu upadłości, bowiem jego źródłem są czynności wykonane przed ogłoszeniem upadłości. Prawidłowe jest więc sporządzenie jednej deklaracji podatkowej za cały miesiąc, w którym ogłoszono upadłość, ale z załącznikami obejmującymi rozliczenie dwóch okresów (przed i po ogłoszeniu upadłości).Organy podatkowe uznały taki sposób postępowania za nieprawidłowy. Syndyk wniósł skargę do WSA, sąd jednak zgodził się z organami podatkowymi. Wskazał, że przepisy prawa upadłościowego są lex specialis do przepisów prawa podatkowego, ale tylko w kwestii zaspokajania wierzytelności. Podatnik, mimo ogłosz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA