Lekarze i pielęgniarki

Lekarze w trakcie specjalizacji w centralnej bazie danych

Informacje o lekarzach w trakcie specjalizacji znajdą się w elektronicznych rejestrach
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Zaproponowane przez resort przepisy wskazują, że wojewodowie i ministrowie obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji przekażą informacje o lekarzach odbywających specjalizację do centralnego rejestru.
Każdy medyk, który zechce odbywać szkolenie w określonej dziedzinie medycyny, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do wymienionych wyżej organów. One z kolei przekażą te informacje do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego odpowiedzialnego za prowadzenie elektronicznego rejestru. Informacje o lekarzach w rejestrze mają być zaszyfrowane i w takiej formie powinny je też przekazywać odpowiedzialne organy. Projekt rozporządzenia wskazuje również, że dostęp do danych oprócz wojewodów i ministrów będą mogły mieć również inne zainteresowane organy. Dostaną go, jeśli złożą do Centrum wniosek w formie elektronicznej lub pisemnej. Centrum może uznać, że wiosek jest niewystarczająco uzasadniony, i wtedy podmiot zainteresowany będzie miał siedem dni na jego uzupełnienie.
Nowy obowiązek na wojewodów i wybranych ministrów przekazywania informacji o lekarzach uczących się danej specjalizacji w szpitalach im podległych nałożyła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która obowiązuje od 1 lipca. Resort zdrowia uzasadnia, że zbiór informacji o lekarzach pozwoli lepiej planować politykę zdrowotną i sprawdzać, jak usługi lekarskie zaspokajają potrzeby ludności. etap legislacyjny konsultacje społeczne Czytaj także w serwisie: Sfera budżetowa » Lekarze i pielęgniarki
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL