fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

Wrześniowy wysyp miliardów na wsi

Bloomberg
Od poniedziałku ruszy nabór wniosków na tworzenie mikroprzedsiębiorstw na wsi. Do wzięcia jest 2,5 mld zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" od 26 września do 7 października.
Zasady przyznawania pomocy  nie zmieniły się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dotacje do 50 proc. wartości inwestycji dostają osoby lub podmioty gospodarczy, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie może w takiej firmie przekroczyć 2 mln euro. Ponadto musi ona działać na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Mikroprzedsiębiorca nie może być ubezpieczony w KRUS.
Na utworzenie jednego nowego stanowiska pracy można otrzymać 100 tys. zł. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy - 200 tys. zł.,  a trzech lub więcej - 300 tys. zł. Te miejsca pracy muszą być utrzymane przez dwa lata liczone od momentu dokonania przez ARiMR płatności.
O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów. Preferowane są wnioski z regionów uboższych, borykających się z dużym bezrobociem, a także te, które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.
Dotychczas, w ramach przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku naborów wniosków, dofinansowanie otrzymało prawie 5 tys. firm. Pomoc przyznana im na realizację projektów inwestycyjnych  przyczyniła się do utworzenia ok. 10 tys. nowych miejsc pracy.
Od wtorku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała też wnioski  o wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".  Najpierw, do 14 października,   będzie przyjmowała tylko projekty związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tys. zł. Poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe może wynieść aż 80 proc.
Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku wnioski  mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje, np.  rozwój usług  budowlanych, turystycznych, transportowych czy doradczych. W tym przypadku kwota pomocy nie może przekraczać 100 tys. zł,  Agencja dofinansuje do 50 proc. kosztów inwestycji (80 proc. w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych).
Pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolniczą.  Na to działanie ARiMR  w 2011 roku   daje 365 mln zł.
Zniesiono warunek, iż pomoc mogą otrzymać jedynie ci, którzy otrzymują już dopłaty bezpośrednie.W tegorocznym naborze nie obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania. Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników mieszkających w gminach o niskimi dochodzie podatkowym, a także tych osób, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" czy "Modernizacja gospodarstw rolnych".
Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"   Spośród złożonych wtedy wniosków Agencja podpisała około 8,8 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną kwotę 760,6 mln zł.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA