fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Różnice kursowe od kredytu nie zawsze będą kosztem

Kredyt pobrany w polskich złotych ideksowany kursem euro nie jest kredytem walutowym
Sam sposób spłaty takiego kredytu poprzez operacje z wykorzystaniem rachunku walutowego nie zmienia jego charakteru, co w konsekwencji nie pozwala na zaliczenie ujemnych różnic kursowych w poczet kosztów uzyskania przychodów.Tak orzekł WSA w Gliwicach 25 września 2007 r. (I SA/Gl 171/07).Sprawa dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2000. Spółka zawarła umowę, na podstawie której bank udzielił jej kredytu w polskich złotych. Spłata kredytu również następowała w walucie polskiej. Kredyt był jednak indeksowany kursem euro, od którego zależna była wysokość każdej raty. Bank naliczał w euro także odsetki od kredytu, pobierał je jednak w złotówkach. Spór dotyczył możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów występujących przy spłacie kredytu ujemnych różnic kursowych.Po kontroli dyrektor urzędu kontroli skarbowej uznał, że konstrukcja kredytu indeksowanego kursem euro oraz warunki jego spłaty jednoznacznie wskazują, że był on udzielon...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA