fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za pracowników opłacamy wszystkie składki w pełnej wysokości

Pracownik jest ubezpieczonym, od którego pensji musimy odprowadzić wszystkie składki. Wszystko jedno, jaki ma angaż: próbny, okresowy, stały czy na zastępstwo
Umowa o pracę to najczęstsza forma zatrudnienia. Pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – zatrudniać go za wynagrodzeniem. Podlega on zasadniczo obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Nie ma przy tym znaczenia, czy ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń, np. dodatkowe zlecenie na boku czy angaż w obcym zakładzie. Podobnie nie ma znaczenia to, że jest uczniem, studentem, emerytem lub rencistą.Jeśli jednak pomaga w prowadzeniu firmy komuś z rodziny, traci status pracowniczy i staje się dla ZUS osobą współpracującą. Dzieje się tak, jeśli indywidualny przedsiębiorca zatrudni na etacie: małżonka; dzieci własne, drugiego małżonka lub przysposobione; rodziców, macochę, ojczyma lub osoby przysposabiające. Pod warunkiem że osoby te pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu biznesu. W...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA