fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Rozliczenie kosztów wody

Wykupiłam garaż i założyłam wodomierze do wody zimnej i ciepłej. Ale zarząd wspólnoty, w której znajduje się garaż, nie uwzględnia rzeczywistego zużycia wody według wodomierzy nawet w lokalach mieszkalnych, lecz ustala limity: dla tych, co mają wodomierze – mniejsze, a dla tych, co nie mają tych urządzeń – większe.
– Wykupiłam garaż i założyłam wodomierze do wody zimnej i ciepłej. Ale zarząd wspólnoty, w której znajduje się garaż, nie uwzględnia rzeczywistego zużycia wody według wodomierzy nawet w lokalach mieszkalnych, lecz ustala limity: dla tych, co mają wodomierze – mniejsze, a dla tych, co nie mają tych urządzeń – większe. Nawet jeśli zużyję zero wody w garażu, to i tak dopisuje mi się metr sześcienny na kwartał tzw. wody eksploatacyjnej. Rocznie daje to 4 m sześc. W moim przypadku woda eksploatacyjna przewyższa trzykrotnie rzeczywiste zużycie. Inaczej jest we wspólnocie, w której mieszkam, gdzie każdy płaci zgodnie ze wskazaniem wodomierzy, a woda, która nie ma pokrycia, pokrywana jest z funduszu administracyjnego i zaliczana w koszty ogólne wspólnoty. Lokatorzy, którzy nie mają wodomierzy, płacą według ustalonego ryczałtu, bez dodatkowych dopisów. Wydaje mi się, że ten drugi sposób jest bardziej sprawiedliwy. Jak regulują to przepisy? (nazwisko znane redakcji)
Genowefa Baziuk-Płaska, Stowarzyszenie Wspólny Dom:
– Jeżeli poszczególne lokale w budynku wspólnoty wyposażone są w wodomierze, podstawą rozliczenia kosztów wody powinny być ich wskazania. Pod terminem „wskazania wodomierzy” należy rozumieć różnicę wskazań na początku i na końcu okresu rozliczeniowego.Zwykle suma wskazań wodomierzy indywidualnych jest mniejsza od wskazania wodomierza głównego.
Przyczyn takiego zjawiska jest kilka, a mianowicie:
a) zużycie wody w nieruchomości wspólnej (uzupełnianie wody w obiegu centralnego ogrzewania, podlewanie zieleni, zmywanie klatek schodowych i in.),
b) ubytki wody w wyniku awarii,
c) dokładność wskazań wodomierzy (tzw. uchyby, zaokrąglenia odczytów),
d) różnica czasu odczytów poszczególnych wodomierzy.
Powstaje zatem problem rozliczenia tej różnicy i nadwyżki ilości wody wykazanej na fakturze w stosunku do jej zużycia w lokalach. Jedną z metod może być doliczenie każdemu z właścicieli określonej ilości wody (w przypadku wspólnoty, w której czytelniczka kupiła garaż, jest to metr sześcienny na kwartał).
Nie jest to najlepszy sposób rozliczenia kosztów zużycia wody, ale dopuszczalny. Jeżeli niektórzy właściciele lokali uważają, że ten sposób rozliczeń stosowany w ich wspólnocie jest dla nich wręcz krzywdzący, mogą się zwrócić do zarządu wspólnoty lub do zebrania ogółu właścicieli z wnioskiem o zmianę tego sposobu.
Jeżeli zarząd albo zebranie właścicieli (co jest nawet słuszniejsze) uzna wniosek za zasadny, podejmie decyzję (lub uchwałę) o nowym sposobie rozliczania.
-b.kal
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA