fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Korzyści nie tylko podatkowe

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej fundusz kapitałowy jest specjalnym, wydzielonym funduszem aktywów w ubezpieczeniu na życie, stanowiącym rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowaną w sposób określony w umowie ubezpieczenia - pisze Łukasz Pachoń - Departament Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC
Obecnie na naszym rynku dostępnych jest niemal 500 produktów odpowiadających tej definicji. I oferta ta systematycznie rośnie
Korzyści dla inwestorów są szczególnie ciekawe w przypadku tzw. polis unit-link, czyli produktów złożonych, w ramach których dostępna jest cała gama zróżnicowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
Przykładem polisy typu unit-link jest produkt oferowany przez Deutsche Bank PBC we współpracy z PZU Życie – dbInvest Plus. Pozwala on na obranie indywidualnej strategii inwestycyjnej dzięki dostępności 58 lokalnych i zagranicznych funduszy kapitałowych oraz dziewięciu modelowych funduszy kapitałowych zarządzanych przez Deutsche Bank PBC.
Podstawową cechą produktów typu unit-link jest możliwość wyboru przez klienta wielu funduszy zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w tym również zagraniczne. Klient wnosi tylko jedną opłatę wstępną, a zyskuje dostęp do wielu zróżnicowanych strategii inwestycyjnych. Kolejna korzyść to równoczesna ochrona ubezpieczeniowa.
Istotne są także kwestie podatkowe. Inwestor korzysta z odroczenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten jest odprowadzany dopiero w chwili wycofywania pieniędzy, czyli na koniec okresu ubezpieczenia. Gdy klient przenosi pieniądze (dokonuje konwersji) z jednego funduszu kapitałowego do innego, dostępnego w ramach tej samej polisy, także nie odprowadza podatku od zysku, jak to ma miejsce w przypadku konwersji między standardowymi funduszami. W polisach unit-link pojawia się jeszcze inna korzyść podatkowa – świadczenie wypłacane z ubezpieczenia nie podlega podatkowi spadkowemu, czyli spadkobiercy nie są zobowiązani do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.
Trudno znaleźć towarzystwo ubezpieczeń, które nie ma w swojej ofercie mniej lub bardziej rozbudowanych polis typu unit-link, czy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego fundusze nie pojawiałyby się w tego typu produkcie. Dodatkowym atutem tzw. unit-linków jest dostępność funduszy zarządzanych przez zagraniczne TFI, które nie notyfikowały działalności w Polsce. W ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych można inwestować np. w jednostki Credit Suisse, Julius Baer, Fidelity, JP Morgan, Societe General, Alliance Bernstein czy Gutman. Jest to nowy, ważny kanał dystrybucji tych funduszy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA