Firma udostępniająca narzędzia nie świadczy dodatkowej usługi

Kontrahenci korzystają często z pomieszczeń, urządzeń i wiedzy firmy, z którą podpisali umowę o współpracę. Nie są to jednak dodatkowe opodatkowane usługi
W praktyce coraz częściej spotyka się kontrakty, które łączą w sobie cechy kilku umów i w których świadczący usługę korzysta z pomocy udzielanej przez usługobiorcę bądź ze sprzętu będącego jego własnością. Niestety, umowy takie sprawiają sporo problemów podatkowych. Organy skarbowe starają się uznać współpracę ze strony usługobiorcy za świadczenie dodatkowych usług w rozumieniu ustawy o VAT.Przedsiębiorcy podejmujący wzajemną współpracę wykonują wobec siebie różnego rodzaju czynności. Gdy jedna ze stron zleca drugiej wykonanie pewnych usług, często zobowiązuje się też do udzielenia wskazówek, udostępnienia projektów technicznych, surowców, narzędzi itp.Zdarza się, że organy podatkowe próbują uznać działania zleceniodawcy za świadczenie usług, za które wynagrodzenie uwzględnione jest już w cenie. Inaczej mówiąc, twierdzą, że zleceniobiorca obniża należne wynagrodzenie o wartość świadczeń, jakie otrzymuje od zleceniodawcy. Może to b...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL