fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

Rolnicy zapłacą większe składki na zdrowie

Rolnicy hodujący kwiaty w ponad stumetrowych szklarniach, drób w sporych ilościach czy pszczoły w ponad 80 rodzinach zapłacą w przyszłym roku wyższą składkę zdrowotną
To skutek nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmianę Sejm uchwalił 24 sierpnia 2007 r., a została opublikowana w DzU z 2007 r. nr 166, poz. 1172.
Zasadniczo rolnicy ubezpieczeni w KRUS nie płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie dotyczy to jednak tych, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W przeciwieństwie jednak do przedsiębiorców czy innych grup ubezpieczonych nie wpłacają jej do ZUS, tylko do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Składkę tę mogą następnie odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy. Na czym polega zmiana? Dziś rolnicy prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej płacą składkę zdrowotną od kwoty nie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego (teraz jest to 420 zł miesięcznie). Od 1 stycznia 2008 r. będą ją płacić od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (w 2008 r. będzie to 1126 zł).
? uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2 ? uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2 ? uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 m2 ? uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej ? drób rzeźny: – kurczęta, powyżej 1000 szt. (w skali roku) – gęsi, powyżej 500 szt. (w skali roku) – kaczki, powyżej 500 szt. (w skali roku) – indyki, powyżej 500 szt. (w skali roku) – strusie, powyżej 20 szt. (w skali roku) ? drób nieśny: – kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym), powyżej 2000 szt. (w skali roku) – gęsi (w stadzie reprodukcyjnym), powyżej 200 szt. (w skali roku) – kaczki (w stadzie reprodukcyjnym), powyżej 500 szt. (w skali roku) – indyki (w stadzie reprodukcyjnym), powyżej 500 szt. (w skali roku) – kury (produkcja jaj konsumpcyjnych), powyżej 1000 szt. (w skali roku) – strusie (w stadzie reprodukcyjnym), powyżej 6 szt. (w skali roku) ? zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna – liczba jaj): – kurczęta – powyżej 3000 szt. – gęsi – powyżej 3000 szt. – kaczki – powyżej 3000 szt. – indyki – powyżej 3000 szt. – strusie – powyżej 50 szt. ? zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego: – lisy i jenoty – norki – tchórzofretki – szynszyle – nutrie – króliki ? pasieki – powyżej 80 rodzin? hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym powyżej 100 szt. ?
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA