fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Sprzedaż strychu a podatek

Nasza wspólnota mieszkaniowa zamierza sprzedać strych w budynku aktem notarialnym. Koszty obsługi notarialnej poniesie nabywca. Mamy w związku z tym dwa pytania: czy wspólnota będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy od tej transakcji oraz czy po zrealizowaniu tej transakcji, której wartość przekracza 10 tys. euro, wspólnota stanie się automatycznie płatnikiem VAT? (nazwisko znane redakcji)
Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego:
Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione z podatku CIT są dochody wspólnoty mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.Sprzedaż części nieruchomości wspólnej nie jest przychodem, który dziś jest zaliczany przez organy skarbowe do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.Do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wspólnota mieszkaniowa może zaliczyć tylko wnoszone przez właścicieli lokali zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłaty na fundusz remontowy, za zużycie wody, ciepła i wywóz nieczystości. Wszelkie inne przychody, po zmniejszeniu ich o kwoty stanowiące koszt uzyskania przychodu zgodnie z katalogiem zamkniętym, jaki został zapisany w art. 16 ustawy o podatku CIT, jest dochodem wspólnoty podlegającym 19-proc. podatkowi.
Podatek od towarów i usług rządzi się swoimi prawami. Sprzedaż części nieruchomości wspólnej jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy i tym samym obrotu z tej transakcji nie wlicza się do obrotu 10 tys. euro, od przekroczenia którego wspólnota stałaby się podatnikiem podatku VAT.
- b.kal.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA