Majątek firmy w spadku

– Otrzymałem w spadku środki trwałe (wykorzystywane w działalności gospodarczej ojca). Chcę je wykorzystać w swojej firmie. Czy mogę wpisać je do własnej ewidencji środków trwałych i jak mam ustalić ich wartość początkową? – pyta czytelnik DF.
Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) amortyzacji podlegają składniki majątku (środki trwałe), które:? stanowią własność lub współwłasność podatnika,? zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,? są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby zakwalifikować dany składnik majątku jako środek trwały, to:? przewidywany okres używania dłuższy niż rok oraz? wykorzystywanie go na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 updof za wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia ich nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym nabyciu określa tę wartość w niższej wysokości. Wartość rynkową należy ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie środkami tego samego rodzaju i gatunk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL