Koszty dojazdu w ramach usługi artystycznej

Często się zdarza, że na świadczenie usługi składa się wiele czynności klasyfikowanych do różnych rodzajów usług. Wówczas nie należy rozbijać świadczenia na poszczególne rodzaje usług. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 21 maja 2002 r. (IIIRN66/01), stwierdzając, że "podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym".W konsekwencji w omawianej sytuacji wyodrębnianie z ceny usługi kosztów dojazdu nie będzie prawidłowe. Koszty te są jedynie elementem kalkulacyjnym ceny świadczonych przez czytelnika usług artystycznych, a nie odrębnie świadczonymi usługami. Nie jest zatem dopuszczalne wyodrębnianie na rachunku (np. w oddzielnej pozycji) z usługi artystycznej kosztów dojazdu w sposób sugerujący, że dochodzi do świadczenia dwóch usług - usługi artystycznej oraz (odsprzedawanej) usługi dojazdowej. Nie ma natomiast przeszkó jakiej części na koszt usługi artystycznej składa się koszt dojazdu....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL