Samochód przekazany małżonce

W 2000 r. do ewidencji środków trwałych firmy wprowadziłem samochód (wówczas ciężarowy, od którego odliczyłem VAT). Obecnie chcę auto przekazać małżonce do jej odrębnej działalności (między nami jest wspólność majątkowa). Czy z tego tytułu muszę zapłacić VAT?
Tak W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z tym przedsiębiorstwem - jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT.Jak wyjaśnił Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów w piśmie z 5 marca 2007 r. (1433/NG/GV/443-147/2006/LŚ), niezależnie od stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami takie przekazanie samochodu będzie opodatkowaną dostawą towarów. Na gruncie przepisów o VAT małżonkowie objęci wspólnotą majątkową nie są bowiem traktowani jako jeden podmiot, a właścicielem samochodu jest małżonek, który samochód nabył. Przekazanie musi być udokumentowane fakturą wewnętrzną, a podstawą opodatkowania będzie - zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT - cena nabycia samochodu.Taki wariant jest dla czytelnika zupełnie nieopłacalny. Powinien on raczej zastanowić się nad sprzedażą samochodu małżonce. Wówczas podstawą o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL