fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Szanse wierzyciela niewpisanego do księgi wieczystej

Sąd Najwyższy w pełnym, siedmioosobowym składzie rozstrzygnie, czy brak wzmianki w księdze wieczystej o przyłączeniu się do egzekucji kolejnego wierzyciela uniemożliwi mu dochodzenie swoich należności. Dziś nie jest to oczywiste
Wątpliwości w tej kwestii miał zwykły, trzyosobowy skład Sądu Najwyższego. Rozpatrywał on zagadnienie prawne przedstawione przez jeden z sądów apelacyjnych. Sprawa ta jest ważna zarówno dla wierzycieli, jak i nabywców nieruchomości zajętych przez komornika, którzy decydują się na kupno takiej nieruchomości. Powinni oni wiedzieć, jakie długi na niej ciążące muszą spłacić. Tę wiedzę daje im wpis w dziale III księgi wieczystej o zajęciu nieruchomości przez komornika. W§ 42 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów (DzU nr 102, poz. 1122 ze zm.) przewiduje się zamieszczanie tam również wzmianki o przyłączeniu się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji.
Jednak niektóre sądy odmawiają wierzycielom wpisu takiej wzmianki. Powołują się na art. 924 i art.927 kodeksu postępowania cywilnego. Wmyśl tych przepisów wierzyciel przyłączający się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości ma te same prawa co pierwszy wierzyciel i nie może żądać powtórzenia czynności dokonanych już przez komornika. Ich zdaniem zakazem tym objęta jest także ta wzmianka. Nie ma w tej kwestii zgody też w SN. W uchwale z 17 czerwca 2003 r. (sygn. III CZP 31/03) uznał, że w takim wypadku komornik ani kolejny wierzyciel nie mogą żądać powtórzenia wpisu o wszczęciu egzekucji. W uchwale z 16 marca 2006 r. (sygn. III CZP 16/06) był przeciwnego zdania. Pytanie prawne powstało na tle sprawy Teresy W., która kupiła nieruchomość zajętą przez komornika. W księdze wieczystej znajdowała się tylko informacja o wszczęciu egzekucji na rzecz banku. Potem zgłosił się drugi wierzyciel, który przyłączył się do egzekucji, ale sąd odmówił mu wpisania o tym wzmianki do księgi. Teresa W. broni się teraz przed egzekucją prowadzoną na jego rzecz (sygn. IIICZP93/07).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA