fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zabezpieczenie ziem polskich

Ujawnienie w księgach wieczystych rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych ma utrudnić potencjalne roszczenia niemieckie
Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w przepisach regulujących kwestie własności ziem zachodnich. Projekty dwóch ustaw mają niebawem trafić pod obrady Sejmu. Ich celem jest uporządkowanie sytuacji prawnej nieruchomości, które znajdują się na Ziemiach Odzyskanych oraz na obszarze Wolnego Miasta Gdańska. -Zaniedbania poprzednich rządów coraz częściej doprowadzają do dramatów polskich obywateli - mówił podczas wczorajszej konferencji Andrzej Duda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ujawnienie w księgach wieczystych rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości może utrudnić dawnym właścicielom występowanie z roszczeniami, choć nie zahamuje ich zupełnie. Hipoteka ma być bardziej efektywnym sposobem na zabezpieczenie wierzytelności.
W drugim projekcie proponuje się zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nieruchomości. Mają zostać określone reguły przekształcania służące osobom fizycznym.
Projekt nakłada także nowe obowiązki na starostów. Będą teraz musieli ujawniać wpisy do ksiąg wieczystych. W każdym województwie zostaną utworzone w tym celu punkty informacyjno-konsultacyjne.
Ponadto każde postępowanie rozpoczęte po złożeniu pozwu roszczeniowego przez obywatela niemieckiego będzie nadzorowała Prokuratura Krajowa.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA